Brief aan EK 27-03-2001

(Aan woordvoerders VWS, na de eerste ronde van de debatten)

Geachte heren, Wij hebben gisteren met veel belangstelling uw bijdrage aan de tabakswetdiscussie gevolgd. Wij hebben echter een aantal belangrijke componenten in de discussie gemist:

 • De toezegging van Minister Borst dat ze bij invoering van het Recht op een rookvrije werkplek alle belanghebbenden zal consulteren heeft weinig inhoud als ze daarbij de meest getroffen groep, de rokers, niet betrekt. Té veel wordt in deze problematiek uitgegaan van een beeld van de roker die blij is dat hij door de overheid ‘geholpen’ wordt. Onder hulpverlening verstaan wij over het algemeen een actie die door beide partijen, hulpverlener en geholpene, als positief wordt ervaren. Opgedrongen ‘hulp’ is geen hulp.
 • Als Minister Borst het heeft over een ‘Recht op een rookvrije werkplek’ heeft ze het in de uitvoering over een feitelijke ‘Plicht op een rookvrije werkplek’. Het is niet te verdedigen dat, wanneer er op een werkkamer meerdere rokers en geen niet-rokers zitten (of niet-rokers die er geen bezwaar tegen hebben als er op die werkkamer gerookt wordt), er in die kamer een rookverbod wordt uitgeoefend. Een dergelijke regel zou puur neerkomen op ‘rokertje pesten’ met als doel via repressie de rokers tot afkicken te dwingen.
 • Ook misten wij een discussie over de rol van de farmaceutische belangen in deze problematiek. Jaarlijks wordt er nog meer dan $800 miljoen uitgegeven door de farmaceutische industrie en andere volksgezondheidsbelangengroepen voor de financiering van anti-roken onderzoek en ‘tabaksontmoedigingsbeleid’. Doel hiervan is simpel: de verkoop van nicotine ontwenningsmiddelen bevorderen. De overheid stelt zich zo op als een PR apparaat van deze industrie.
 • Een rondbellen door onze organisatie langs CBS, Nederlands Kanker Instituut en Defacto/Stivoro leverde geen enkele aanwijzing op over hoe de door Minister Borst genoemde aantallen doden door (mee)roken tot stand komen. Het vermoeden bestaat dat deze cijfers direct door Defacto/Stivoro worden afgeleid uit NKI cijfers, die op hun beurt weer sterk gestoeld zijn op Amerikaanse cijfers. Deze Amerikaanse cijfers zijn op hun beurt weer niet het resultaat van onderzoek maar van een computermodel met de naam SAMMEC. Simpele wijzigingen in parameters in dat model kunnen leiden tot totaal verschillende cijfers. Die cijfers zijn nooit geverificeerd aan de hand van concrete onderzoeken. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is allesbehalve consequent in de door haar genoemde cijfers. Steeds meer modern onderzoek wijst ook andere oorzaken aan voor de zogenaamde ‘rokengerelateerde ziektes’, zoals de alsmaar toenemende luchtvervuiling. Van een causaal verband tussen roken en astma bleef in een recent onderzoek niets meer overeind. De roker als enige zondebok voor dit soort ziektes aan te wijzen is onterecht en niet meer dan een (voorbijgaande) hype.

Voor meer informatie over de andere kant van de roken-problematiek kunt u terecht op onze website (www.forces-nl.org). We raden u van harte aan ook onze thema’s te bekijken op http://www.forces-nl.org/themas/index.html.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH