Brief aan Eerste Kamer commissie VWS (2005)

Bijgevoegd vindt u een aantal documenten die onze stelling, dat het grootste gedeelte van de anti-roken activiteiten zoals we die heden ten dage zien hun voedingsbodem hebben in de farmaceutische industrie, toelicht en van bewijsmateriaal voorziet.

De documenten zijn de volgende:

 • NMHBUDGE.PDF en ANNUALTF.PDF laten zien dat het Tobacco Free Initiative van de WHO voor meer dan 70% gefinancierd wordt door de producenten van Nicotine Replacement Therapy
 • In het document met de naam EK.PDF wordt een toelichting gegeven op de invloed van de farmaceutische industrie op de anti-roken campagnes en op de overheid.
 • RWJF.PDF geeft een overzicht van de geldelijke steun van de Robert Wood Johnson Foundation aan anti-roken initiatieven en dito onderzoek. Zoals in EK.PDF beschreven is RWJF een volledige dochter van Johnson&Johnson. producent van nicotine ontwenningsmiddelen.
 • Tenslotte hebben we in ‘Rokers zijn ook mensen.pdf‘ een appél aan de Eerste Kamer opgenomen van één van onze sympathisanten waarin deze de commissie vraagt om zich goed te realiseren waar ze, ethisch gezien, mee bezig zijn.

Wij hopen met onze bijdrage de discussies over de tabaksnota evenwichtiger te maken, doordat we een beeld schetsen van de (economische) belangen die bij deze problematiek een rol spelen. De tabaksnota gaat niet alleen over volksgezondheid, maar (helaas) ook over manipulaties in politiek, (ondemocratische) wereldorganisaties en industrie.

Voor meer informatie kunnen de leden van de commissie VWS zich wenden tot onze website, www.forces-nl.org en de internationale Forces website www.forces.org.

Verder zouden wij het op prijs stellen indien we in staat zouden worden gesteld onze zienswijze bij de fracties toe te lichten. Daarvoor kan men contact opnemen met het hieronder vermelde telefoonnummer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH