Brief 11-04 Eerste Kamer woordvoerders/Ministerie VWS

Geachte leden van de VWS commissie in de Eerste Kamer,

Via deze brief willen wij u opmerkzaam maken op een zinsnede, opgenomen in de toelichting bij de Wijziging op de Tabakswet, waar het gaat om de verdeling van door ‘administratieve boetes’ ingevorderde gelden.

De Minister schrijft daarover in de Toelichting:

Organisaties als de Stichting Volksgezondheid en Roken, de Niet-Rokersvereniging CAN, de Medische Alliantie tegen het Roken, de Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Astmafonds, de Consumentenbond en allerlei preventie-, jeugd- en gezondheids(zorg)organisaties vallen onder de omschrijving in het derde lid van het voorgestelde  artikel 5b. Aan al deze rechtspersonen komt derhalve de in dat artikel bepaalde vordering toe.

Zoals u misschien gelezen heeft* hebben wij als belangenorganisatie voor rokers in Juli 2001 de Minister gevraagd om, uitgaande van het rechtsgelijkheidsprincipe, een overheidssubsidie voor onze activiteiten. Forces Nederland houdt zich bezig met voorlichting over de tabaksproblematiek en doet eigen onderzoek naar publicaties die hierover verschijnen.

Als antwoord op onze vraag zei de minister toentertijd dat zij alleen organisaties die haar beleid ondersteunen wilde subsidiëren, maar daarnaast ook dat zij geen anti-roken organisaties subsidieerde. Naar aanleiding van deze twee argumenten moest zij daarom ook onze aanvraag afwijzen.

Door aannemen van deze wijzigingen zal dit echter veranderen. Anti-roken organisaties worden expliciet financieel gesteund: de minister noemt zelfs bij name de fanatieke anti-rokersorganisatie CAN als een organisatie die gelden mag verwachten uit deze administratieve boetes.

Enerzijds protesteren we heftig tegen deze verkapte subsidie, anderzijds zullen we, indien deze plannen voor verkapte subsidiëring daadwerkelijk doorgaan, de minister opnieuw verzoeken ook ons in deze geldstromen te betrekken.

De (emotionele) discussie over roken is niet gediend bij een vóórtrekken van één van de twee partijen. Vanuit een rechtsgelijkheidprincipe vinden wij dat wij als vertegenwoordiger van de hardst getroffen groep in deze ‘War on Tobacco’ recht mogen doen gelden op financiering en wel in een gelijke mate als de ‘tegenpartij’ dit krijgt. Met eenzijdige voorlichting is de rechtsstaat niet gebaat.

Wij verzoeken u deze argumentatie in uw beraadslagingen te betrekken en ons te berichten hoe u hiertegen aankijkt. Verder verzoeken we u de minister ook van uw mening dienaangaande op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,

Forces Nederland

*Zie ook:

 

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH