Achmea: Klacht

L.S.

Als rokersbelangenorganisatie in Nederland willen wij ernstig bezwaar maken tegen een in diverse bladen verschenen reclame-uiting van verzekeraar Achmea (exemplaar uit FEM/DeWeek bijgesloten). Ons bezwaar is gebaseerd op een drietal artikelen in het algemene deel van de reclamecode, te weten de artikelen 4, 6 en 9:

 1. Ad 4. De grote minderheid van rokers in Nederland, meer dan 4 miljoen, wordt steeds meer door diverse instanties in een kwaad daglicht gesteld en door discriminerende maatregelen getroffen. Met deze advertentie doet Achmea daar een schepje bovenop en praat de rokers een schuldgevoel aan door ze te beschuldigen van een grote financiële aanslag op de samenleving. Als rokersorganisatie ervaren wij dit als zeer kwetsend en de zoveelste aanslag op onze eigenwaarde.
 2. Ad. 6. Er wordt in deze advertentie gebruik gemaakt van de angst die door de media voor roken als onderdeel van levensstijl wordt aangekweekt evenals van de angst om als profiteur van de samenleving te worden gezien.
 3. Ad. 9. Achmea noemt een schadebedrag van F 6.500.000.000,- dat een gevolg is van het roken in Nederland. Dit bedrag noemt zij zonder met een deugdelijke onderbouwing te komen. Het Nederlands Economisch Instituut heeft in 1996 berekend (zie: http://wp.forces-nl.org/artikelen/NEI.html) dat de Nederlandse schatkist jaarlijks per saldo (na aftrek van alle mogelijke kosten door bijv. ziekte, brand, ongelukken, e.d.) F 2.600.000.000,– bevoordeeld wordt door het rookgedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH