Wereldrokersdag 2002

“Het is een idee dat al veel eerder uitgevoerd had moeten worden,” zegt Enoch Ludlow, President van FORCES -USA, de Amerikaanse afdeling van FORCES, een internationale organisatie die de rokers verdedigt en die het gebruik van correcte wetenschap promoot als het gaat om het maken van beleid. “Rokers worden binnenkort vervolgd, uitgesloten van de arbeidsmarkt en zijn niet langer meer welkom in overdekte gelegenheden en soms zelfs in parken. Nog steeds zijn we jullie buren en familieleden. Het publiek moet daar eens aan herinnerd worden en ermee beginnen deze ongerechtigheid een halt toe te roepen.”

Wereld Rokers Dag is een van het steeds toenemende aantal inspanningen om deze ver uitgeschoten trend van discriminatie, op basis van twijfelachtige onderzoeken, te beëindigen. Deze onderzoeken en anti-rook campagnes worden wél door de roker betaald en creëren een vijandige sfeer voor vele miljoenen inwoners.

Gezondheidsbeleid waarin discriminatie en repressieve wetgeving een prominente rol spelen, is begonnen in de Verenigde Staten. Het is daar zo ver doorgevoerd dat zelfs roken in de open lucht op een aantal plaatsen verboden is en dat rokers vaak een baan wordt geweigerd.

Wie zullen het volgende slachtoffer zijn? Het ligt voor de hand dat dat de mensen met overgewicht zullen zijn. De advocaten in de VS staan al klaar om dezelfde technieken, die succesvol bleken tegen de tabaksindustrie, in te zetten tegen de voedselindustrie. Doel? De eigen portemonnee!

Globalisatie van zulk gezondheidsbeleid betekent dat rokers in andere landen nu tegen dezelfde bedreigingen aan lopen.

“Hoewel de situatie voor de rokers hier in Nederland gelukkig nog niet dezelfde angstvallige vormen heeft aangenomen als in de Verenigde Staten, kunnen we beter nú handelen voordat we in Amerikaanse toestanden verzeild raken. De eerste tekenen van die aanpak zijn al prominent aanwezig, alleen realiseren de rokers zich helaas nog onvoldoende wat hun boven het hoofd hangt. Deze dag moet ons helpen die boodschap over te brengen.” zegt Wiel Maessen, President van FORCES Nederland.

Een heel belangrijk wapen voor die actie is het zogenaamde “passief roken” – het idee dat rokers de gezondheid en het welzijn van anderen in gevaar brengen.

“Het is nog nooit bewezen, maar het speelt wel een sleutelrol in het creëren van hysterie. Wereld Rokers Dag is de perfecte gelegenheid om de meerookfabel aan het licht te brengen en te eisen dat organisaties die zich bezig hebben gehouden met corrupte wetenschap en het onderdrukken van eerlijke wetenschap, weer op integere wijze verder gaan.” zegt Gian Turci van FORCES Italië en CEO van Forces International.

Vijf eeuwen geleden is Roderiguo de Jerez, een bemanningslid op Christopher Columbus’ reis naar de Nieuwe Wereld, direct gearresteerd door de Spaanse Inquisitie toen hij een rokertje opstak in Europa. Vandaag de dag staan rokers alweer buiten de wet. Maar op de 12e oktober, de dag waarop de expeditie van Columbus de Nieuwe Wereld bereikte, zijn het de rokers die de maatschappij zullen vragen de aloude tolerantie weer op te brengen die mensen tegenover elkaar dienen te betonen!

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH