Stichting Rokersfonds Nederland

Deze stichting, een initiatief van de Vereniging voor Letselschade Slachtoffers (VLS), zet zich in om “de gezondheids-schade die het roken in Nederland (heeft) veroorzaakt (te) verhalen op de tabaksindustrie (en anderen)”.

Het initiatief levert het zoveelste bewijs dat de Amerikaanse invloeden, inclusief maatschappelijke verharding en geldhongerige advocaten, in Nederland volop navolging vinden. Als roker voel je je bijna beledigd door de slachtoffermentaliteit die je als groep krijgt toegedicht. Het is een zondebok aanpak. Maar wisten we niet bijna allemaal waar we aan begonnen toen we de eerste sigaretten van pa of ma pikten? En is het niet zo dat kort geleden is bewezen dat stoppen op latere leeftijd, als de wijsheid er is, er zelfs toe kan leiden dat 15 jaar later aan de longen niet eens meer het rookverleden te herkennen is?

Ze zeggen de rokers te willen helpen, maar wat leert de praktijk in de VS? De hoge boetes die de tabaksindustrie te betalen kreeg hadden als effect:

 1. Dat de prijzen van tabaksartikelen snel de hoogte inschoten
 2. Datzelfde geld gebruikt werd om de rokers te bestrijden

We willen rokers dan ook ten stelligste afraden het initiatief te ondersteunen.

Website


3 Redenen

Stichting Rokersfonds is te vinden op www.rokersfonds.com. Op hun site geven ze de volgende drie redenen voor hun initiatief:

 • Roken is een groot sociaal kwaad. Van alle mensen die met roken beginnen wordt uiteindelijk de grote meerderheid ziek, en overlijdt uiteindelijk de helft aan de gevolgen. Door de tabaksindustrie via de rechter te bestrijden zal deze zich maatschappelijk veel zorgvuldiger moeten gaan gedragen en het werven van nieuwe, jonge, gezonde rokers moeten beperken of te beëindigen. Als dat lukt heeft u meegeholpen om vele gezinnen de onnodig vroegtijdige dood van een gezinslid te besparen.

Geheel analoog aan de uitvoering van de anti-rokershetze in de VS nemen ze de argumenten, cijfers en methoden van de anti-rokerslobby over. Wat dit inhoudt valt overal op onze site te lezen.

 • De tabaksindustrie is in staat om vele miljoenen guldens te besteden om de claims van individuele (ex)rokers en hun nabestaanden af te weren. Een particulier kan daar onmogelijk tegenop. Door de claims en de belangen van alle tabaks-slachtoffers die dat willen te bundelen is het RokersFonds in staat om — met behulp van externe investeerders – voldoende geld en deskundigheid te verzamelen om de tabaksindustrie voldoende tegenwicht te bieden.

Ja, ja en op wiens kosten? Rokers krijgen dit soort claims weer ongenadig zelf aan hun broek. Dat blijkt uit de ervaringen in Canada en de VS.

 • Iedereen die als gevolg van roken schade heeft opgelopen dient de tabaksindustrie op tijd voor die schade aansprakelijk te stellen. Als u de tabaksindustrie niet op tijd aansprakelijk stelt verjaart uw claim. Achteraf valt daar niets meer aan te doen. Nu veelal nog wel. Het RokersFonds stuit de termijnen namens de deelnemers.

De tabaksindustrie verkocht een volstrekt legaal product. Als je hun daarvoor verantwoordelijk wil stellen ben je op het verkeerde adres. De overheid verdient 2,6 miljard per jaar aan de tabak. Pak die maar eens aan. Zij wist al heel vroeg dat tabak niet bepaald gezond was.


Politiek en juridisch klimaat

In Nederland is op het moment een politiek en juridisch klimaat aan het ontstaan waarin steeds grotere groepen mensen het gewenst achten dat de tabaksindustrie haar verantwoordelijkheid neemt en de schade van de slachtoffers en anderen vergoedt. Zo heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – mevrouw Borst – inmiddels de lands-advocaat opdracht gegeven om uit te zoeken of er mogelijkheden bestaan om de tabaksindustrie te dwingen om mee te betalen aan de grote financiële schade die het roken voor de Staat der Nederlanden heeft teweeg gebracht.

De haren rijzen je te berge. Heeft de Stichting zijn huiswerk soms niet gedaan? Kennen ze het rapport van het Nederlands Economisch Instituut niet? Blijkbaar Borst ook niet trouwens?


Zo kunnen we de hele site wel becommentariëren, maar we houden er maar mee op. De hele site riekt naar overleg met Amerikaanse juristen. En wat daar gebeurt is Nederland totaal onwaardig. Wij zien Nederland niet graag afglijden naar het geldgedreven niveau van de Verenigde Staten.

Overal op onze site is te zien waarom.

Getver!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH