Omgevingsrook heeft geen veilige ondergrens?

Anti-rokers geven vaak aan dat er 40 carcinogene stoffen in deze rook zitten. In werkelijkheid blijkt het slechts om 9 stoffen te gaan. Stoffen waarvan de concentraties dermate laag zijn dat de hoeveelheid gevaarlijkste stof, Arsenicum, in de zijstroomrook van één sigaret 150.000 keer kleiner is dan de hoeveelheid arsenicum in één glas water.

De volgende tabel geeft aan hoeveel sigaretten in een ruimte van 100 m3 zouden moeten worden gerookt om boven de voor deze chemicaliën gestelde normen uit te komen:

Niveaus van zijstroomrook emissies van diverse chemicaliën in
een afgesloten en ongeventileerde ruimte van 100 m3
(Gori and Mantel, 1991)
Zijstroomrook
Component
Zijstroomrook uitvoer
mg/sigaret
Norm
mg/m3
Benodigde
sigaretten
Methylchloride 0.88 0.30 1,170
Acetaldehyde 1.26 180.00 1,430
Nitrogeen oxides 2.80 50.00 1,780
Phenol 0.25 19.00 7,600
Benzeen1 0.24 32.00 13,300
Dimetylamine 0.036 18.00 50,000
Benzo(a)pyreen 0.00009 0.20 222,000
Polonium 0.4pCi 3pCi/l 750,000
Tolueen 0.000035 375.00 1,000,000

Het lijkt niet aannemelijk dat deze enorme hoeveelheden in een normale omgeving, en zeker niet in een werkomgeving of thuis, ooit gehaald zullen worden.

Een berekening

Stel het lokaal is 2,5 mtr hoog. Dan is het een oppervlak van 40 m2. Als er per m2 één roker staat hebben we dus te maken met 40 rokers. Een roker rookt één sigaret per 5 minuten. Volgens de norm zouden dan 1170 sigaretten moeten worden gerookt om de gevaarlijke niveaus te bereiken. De tijd die de rokers daarvoor continu(!) moeten roken (in het meest ongunstigste geval) is dan:

Tijd= (1170/40)*5 minuten
= 146.25 minuten
= 2,4375 uur

Onder deze condities zou zelfs de zwaarste roker binnen het uur de ruimte verlaten… Maar nóg sterker: de zuurstof in de ruimte zou al veel eerder zijn opgebruikt zodat de laatste sigaretten niet eens meer zouden branden en de rokers gillend het lokaal zouden verlaten!

De uitspraak is natuurlijk compleet belachelijk: als er geen laagste normen zouden zijn, dan zouden er ook geen auto’s kunnen rijden, kaarsen worden gebrand of een open haard kunnen worden gestookt.

Verbranden is een natuurlijk proces en aan de stoffen die daar bij vrijkomen wordt de mens al sinds de uitvinding van het vuur blootgesteld. In al die miljoenen jaren heeft het lichaam zich daar aan aangepast en verdedigingsmechanismen opgezet. Zouden we als mens ons geheel aan dit soort omgevingsstoffen onttrekken, dan zou de afweer daartegen langzaamaan afnemen.

De toekomstige omgeving van de mens zou dan wel eens de vorm van een couveuse kunnen gaan aannemen…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH