NRC op anti-rokentoer

Als regelmatige NRC(.Next)-lezer beginnen wij ons steeds meer te ergeren aan de kritiekloze verslaggeving over roken in deze ‘kwaliteitskrant’. Vorige week verschenen er een drietal artikelen in deze krant die dat weer eens lieten zien. Wij stuurden, zoals al vele keren eerder, een ingezonden brief naar de krant maar wisten eigenlijk het antwoord al toen we op de Send knop van ons e-mailprogramma drukten: afgewezen. De krant wil geen andere kant van de problematiek zien of publiceren.


Ook gisteren en vandaag verscheen er weer een kritiekloos artikel over een nieuwe rookpil op de markt die, zeker volgens de kop in NRC.Next, zou werken. De beschrijving van de onderzoeken laat, voor kenners als wij, echter het ergste vrezen: de onderzoeken zijn gefinancierd door Pfizer en zijn ‘dubbelblind’ opgezet. Maar twee belangrijke toetsen op de werkzaamheid zullen wel weer vermeden zijn: blindness bias en blindness failure. Als deze twee toetsen worden meegenomen blijkt er meestal geen enkele werking meer te constateren te zijn.


Ondertussen worden gezonde rokers blootgesteld aan allerhande chemisch werkzame substanties die vele bijwerkingen hebben.


Beste redactie,
 
Het trof me deze week opnieuw dat uw krant nogal kritiekloos napapegaait wat er door de overheid en anti-rokersorganisaties over dat onderwerp de wereld in wordt geschopt. Ik heb het dan over drie artikelen deze week: ‘Minder roken maakt het verschil’ (over het rapport van het RIVM), ‘Minder kanker bij allochtonen’ (rapport van het Koningin Wilhelmina Fonds) en ‘Europa jaagt rokers de straat op’.
 
Iedere keer als ik dat soort artikelen lees, krullen mijn tenen in mijn schoenen. Het informatiemonopolie van de anti-rokers is, zeker in de NRC, erg sterk. Van enig tegengas tegen de vaak onjuiste beweringen van  de anti-rokenlobby is geen woord te vinden in de artikelen. Nadat de tabaksindustrie monddood is gemaakt heeft de anti-rokenlobby de vrijheid genomen (en gekregen) om te beweren wat haar goeddunkt en de pers neemt het kritiekloos over. Ook in de genoemde artikelen is geen woord van kritiek te vinden.
 
En er is nogal wat op deze organisaties – en de overheid op dit gebied – aan te merken. Zo worden bijvoorbeeld in het laatst genoemde artikel onderzoeken opgesomd die zouden aantonen dat de (Europese/Duitse) bevolking grotendeels achter de jacht op rokers staat. Wat niet wordt genoemd is dat deze onderzoeken worden uitgevoerd en in de wereld worden gebracht door de anti-rokenorganisaties (of overheden die achter een anti-rookbeleid staan) zèlf. Niet erg objectief, maar meer een propagandamiddel om een wijziging in de publieke opinie te bereiken. En dat werkt, zeker als de pers kritiekloos volgt. Een tegenkracht die dezelfde onderzoeken kan uitvoeren en met andere, meer objectieve resultaten kan komen, is er niet; met het informatiemonopolie en daarbij twijfelachtige informatie als resultaat.
 
Een ander twijfelpunt is de wetenschap achter de beweringen van de anti-rokers. Er is bijvoorbeeld geen enkel afdoende bewijs dat meeroken schadelijk is. Er is slechts sprake van ‘wetenschappelijke consensus’, wat niet meer is dan een mengeling van wetenschap, politiek en financiële belangen. Veel, misschien wel het merendeel, van de onderzoeken waarnaar door de anti-rokers wordt verwezen als ze beweren dat meeroken schadelijk is werd gefinancierd door de farmaceutische nicotineindustrie, anti-rokenorganisaties of ministeries van Volksgezondheid die niets liever willen dan ‘wetenschappelijk bewijs’ in handen krijgen om hun op handen zijnde beslissingen te staven. Het RIVM onderzoek van deze week is een goed voorbeeld van dat laatste. Conclusies van onderzoeken op dit gebied worden al gepubliceerd maanden voordat het bijbehorende rapport klaar is. Je kunt dan niet aan de indruk ontkomen dat het materiaal gezocht wordt bij een bewering. Alweer niet bepaald een indicatie dat het hier gaat om echt wetenschappelijk onderzoek of waarheidsvinding.
 
In de VS begint de ware aard van de anti-rokenbeweging langzaam zichtbaar te worden. Dissidente wetenschappers, zoals Dr. Michael Siegel van de Universiteit van Boston en al 21 jaar bezig met anti-rokenonderzoek, werd onlangs uit de belangrijkste mailing lijsten van de mondiale anti-rokenbeweging geschopt omdat hij twijfels uitte bij de beweringen van anti-rokersgroepen dat zelfs 20 minuten blootstelling aan tabaksrook tot een acute hartaanval kan leiden. Ook verhaalt hij op zijn blog (
http://tobaccoanalysis.blogspot.com) over de discussies binnen die groepen over de rokersdiscriminatie bij diverse bedrijven en de Wereldgezondheidsorganisatie. Discussies, waarbij de harde, extremistische kern alle kritiek op de dogma’s van de beweging via persoonlijke aanvallen op de dissidenten meent te moeten bezweren. Deze interne terreur weerhoudt nu nog vele kritische collega’s van Dr. Siegel om naar buiten te treden, maar het zal niet lang meer duren of de scheuring tussen extremisten in de beweging en de gematigden zal een feit zijn.
 
De laatste jaren is gebleken dat datgene wat in de VS gebeurt op het gebied van anti-roken niet lang daarna ook in Europa te zien is. Dat betekent dat de val van (en de scheuring in) de beweging eerst in de VS zal optreden en daarna pas hier te zien zal zijn. Vele journalisten zullen dan betreuren dat ze nu zo klakkeloos achter de extreme uitspraken en maatregelen van de anti-rokersorganisaties hebben aangelopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH