Nogmaals de Gezondheidsraad

Het tumult is inmiddels weer een beetje weggezakt, maar de meesten zullen zich nog de grote krantenkoppen, eind vorig jaar, herinneren waarin werd bericht dat de Gezondheidsraad het aantal doden door meeroken veel hoger inschatte dan tot nou toe werd aangenomen.


In een artikel in HP/De Tijd werd het rapport onder de loep genomen en er werd geconstateerd dat het rapport aan alle kanten rammelde en dat de leden allesbehalve de onafhankelijke deskundigen waren die de GR zei dat ze waren.


Naar aanleiding van dit HP/De Tijd artikel werden door SP Tweede Kamerlid Agnes Kant vragen gesteld aan minister Hoogervorst.


Wat er hierna gebeurde wordt in het bijgaande artikel beschreven.


Het duurde enige tijd voordat de vragen van Agnes Kant door de Minister werden beantwoord. Reden: de minister moest eerst de Gezondheidsraad vragen om een verweer tegen de aanvallen in de HP.


Dat verweer kwam er op 18 december 2003. De Gezondheidsraad verdedigt zich in die brief vooral tegen de 20 voorbeelden van geconstateerde ‘omissies, fouten en misleiding’ in het rapport. Bovendien verdedigt men zich tegen de in het HP artikel geconstateerde belangenverstrengeling van diverse commissieleden:


“Dat een commissielid klinisch-wetenschappelijk onderzoek doet dat bedoeld is om rokers met gezondheidsproblemen effectief te kunnen behandelen, staat een onafhankelijk oordeel over de schadelijkheid van passief roken geenszins in de weg.”


Het lijkt hier een ernstig geval van ‘meten met twee maten’. Nog onlangs viel de hele medische wereld over een rapport dat concludeerde dat er geen verband was tussen meeroken en diverse ziekten met een frontale aanval op de onderzoekers: ze zouden een klein bedrag hebben gekregen van een organisatie die gedeeltelijk gefinancierd werd door de tabaksindustrie en daarom was de onderrzoeksuitslag niet te vertrouwen. Maar even vrolijk worden in deze GR-commissie leden toegelaten met zware belangen in en/of vooroordelen met betrekking tot de tabaksbestrijding. En dan is het ineens niet erg meer?


Op basis van deze reactie van de GR, ontving de kamer vorige week de antwoorden van de minister op de vragen van Agnes Kant. Er wordt letterlijk geciteerd uit de brief van de Gezondheidsraad aan de minister.


De antwoorden van de minister worden binnenkort weer in de commissie VWS behandeld. Daar zal echter ook een brief liggen van de auteur van het HP Artikel, waarin hij de brief van de Gezondheidsraad, en daardoor ook de antwoorden van de minister, opnieuw kritisch tegen het licht houdt.


Ik vond het belangrijk te reageren op de reactie van de Gezondheidsraad, omdat anders de indruk zou kunnen ontstaan dat mijn artikel weerlegd is en er dus niet in geslaagd zou zijn aan te tonen dat het rapport van de gezondheidsraad niet deugt. Toch gaat de Gezondheidsraad op geen enkel belangrijk kritiekpunt van mij in. Mijn belangrijkste argumenten tegen het rapport, en meerookonderzoeken in het algemeen, staan namelijk in het hoofdartikel, en niet in de bijlage van twintig voorbeelden van omissies, fouten en misleiding. Ik was oorspronkelijk helemaal niet van plan deze bijlage te schrijven en was van plan het alleen te houden bij de hoofdtekst. Ik was er namelijk van te voren al van op de hoogte dat er methodologisch en qua interpretatie veel valt aan te merken op meerookonderzoeken in het algemeen. Ook wist ik al dat, in tegenstelling tot de propaganda van de gezondheidsindustrie, de meeste meerookonderzoeken, ondanks alle methodologische fouten, er toch juist niet in slagen een verband tussen meeroken en gezondheidsschade te vinden.


Deze brief staat vanaf vandaag online.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH