Nieuwe vrijheidslievende partij

Een nieuwe, op 31 mei op te richten partij springt in de bres voor de diversiteit van Nederlanders. Dat komt ook tot uitdrukking in de paragraaf die de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit in haar verkiezingsprogramma schreef over stimulerende middelen: “Roken, gokken en het drinken van alcohol worden legaal vanaf twaalf jaar“, “Alcoholische dranken, tabakswaar en drugs worden accijnsvrij” en “Reclame voor drugs, alcohol en roken wordt toegestaan


Uit hun verkiezingsprogramma:


Onze grote onvrede

Diversiteit maakt het leven interessant. Iedereen moet zo veel mogelijk de kans krijgen te kiezen voor eigen idealen. Helaas sterven veel mensen tegenwoordig als kopie, terwijl zij toch echt als uniek persoon zijn geboren. Dit komt omdat veel mensen – ook politici – met alle winden meewaaien en slechts weinigen zelf durven te denken. Men geeft elkaar daar de kans niet voor, omdat men klakkeloos de bestaande opvattingen overneemt en die als de enige ware beschouwt. Het is namelijk gemakkelijk en rustig om niet zelfstandig te denken en er geen afwijkende mening op na te houden. Blijkt door het flink uit de hand lopen van iets dat een alom geaccepteerde opvatting toch niet klopte, dan vindt er veelal een ‘revolutie’ plaats. Tijdens een revolutie wordt weinig aandacht besteed aan de meer genuanceerdere meningen, met het gevaar dat er een andere dominante, als waar beschouwde, opvatting voor in de plaats komt. Diversiteit krijgt op die manier geen kans.

Onze oplossing

De NVD pleit voor diversiteit en zet zich daarvoor in. Maximale diversiteit kan worden gerealiseerd als iedereen zoveel mogelijk vrijheid krijgt eigen keuzes te maken, zolang daarbij de naastenliefde niet uit het oog wordt verloren. Een grotere vrijheid hoeft niet ten koste te gaan van een sociale samenleving, als de afstand tussen de beleidsmakers en de burgers zo klein mogelijk wordt gemaakt. Door decentralisatie wordt het contact tussen de mensen weer persoonlijker. Meer macht naar de gemeenten dus en niet, zoals nu, naar Europa. Kleine bedrijfjes moeten meer overlevingskansen krijgen, zodat er niet alleen multinationals overblijven. Door vrijheid en naastenliefde te bevorderen, wordt er vanaf het begin ook geluisterd naar de mensen met een meer afwijkende mening. Op die manier kan er evolutie plaatsvinden en krijgt nuance een kans. Doordat mensen met verschillende standpunten in aanraking komen, worden zij gestimuleerd zelfstandig te denken. Vandaar ons motto “Sapere Aude” (-Horatius), wat zoiets betekent als: durf zélf te denken.

Kritisch denken

We hopen van alle Nederlandse burgers kritische vrijdenkers te maken, die belang hechten aan ratio en de kracht van het argument. Het is niet genoeg als de overheid mensen vraagt zelf te denken. Mensen zal tevens een grotere mate van vrijheid gegeven moeten worden, om ervoor te zorgen dat zij keuzes kúnnen maken. Mensen moeten zelf mogen beslissen of ze willen discrimineren, roken, spuiten, integreren, solliciteren, et cetera. Dit geldt in zekere zin ook voor kinderen. Daarom willen we hen vanaf twaalf jaar de vrijheid geven te seksen, stemmen, gokken, kiezen bij wie ze willen wonen, et cetera. Een overheid die vrijheden ontneemt om mensen te beschermen helpt die mensen niet, maar beperkt hen juist in hun ontwikkeling.

Over ons

We zijn eerlijk, idealistisch, en nemen geen blad voor de mond. We hechten groot belang aan, en strijden voor, de vrijheid van meningsuiting voor iedereen. Discussie moet altijd mogelijk zijn. Taboes en dogma’s dragen nergens toe bij, deze bevorderen alleen de angst en intolerantie.


Iedereen moet zelf maar oordelen wat hij hiervan vindt, maar het geeft in ieder geval aan dat er in Nederland steeds meer onvrede komt over de betutteling van de overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH