Netwerk neemt e-sigaret onder vuur

Vanavond ook de Netwerk-uitzending gezien over de e-sigaret?


Het was weer een typisch staaltje eenzijdige journalistiek van onze staats-TV die vanavond werd getoond. Stivoro en de overheid werden uitgebreid de tijd gegeven om hun mening te verkondigen; voor de fabrikant van de Supersmoker mochten alleen de beelden van hun commercial hun standpunt duidelijk maken.


Wat is dat nou toch met die e-sigaret? Waarom reageren Stivoro en overheid daar zo panisch op?


We proberen de situatie even te analyseren…


Laten we eerst zeggen dat we nogal dubbel staan ten opzichte van het verschijnsel e-sigaret. Aan de ene kant vinden we dat deze een aantal (twijfelachtige) beweringen van de anti-rokenlobby te veel bevestigt: nicotineverslaving als enige reden om te roken en het argument dat deze ‘sigaret’ geen meerookgevaar oplevert worden graag door de fabrikanten naar voren gebracht.


Aan de andere kant kan deze uitvinding voor veel rokers een oplossing zijn om de onderdrukkende omgeving op het werk (en later in de horeca) te overbruggen. Het is ook heel wat leuker dan met een nicotine-pleister rondlopen of op nicotinekauwgum kauwen. De handelingen die bij normaal roken horen – behalve het uitdrukken – heb je ook bij de e-sigaret en dat beantwoordt weer aan de behoefte die rokers hebben om met hun handen bezig te zijn. Alleen shagrokers zullen wat minder van hun vertrouwde ritueel kunnen genieten tijdens het roken van de e-sigaret.


In dat laatste punt zit nu ook de pijn van het anti-rokenkartel van overheid, Stivoro en farmaceutische nicotineproducenten: rookverboden zijn bedoeld om rokers het leven onaangenaam te maken zodat ze zullen stoppen met roken of op zijn minst met dure, maar niet werkzame, pleisters gaan proberen om er mee te stoppen.


Die tactiek wordt door de e-sigaret gesaboteerd. Immers, met die sigaret kunnen rokers de voor hun onwelkome rookloze situaties overbruggen en de dwang werkt niet meer zo goed als de anti-rokers zouden willen.


Dus nu willen ze het gebruik van de e-sigaret ook onmogelijk gaan maken. Nep-argument: het is onbekend hoeveel nicotine je inneemt en hoe gevaarlijk dat is. Daarbij gaan ze er voor het gemak even aan voorbij dat de pleisters en de kauwgum van hun vriendjes de farmaceuten véél meer nicotine per tijdseenheid in je lichaam loslaten dan de veelvuldig verdunde nicotine in de damp van de e-sigaret. Bovendien is nog nooit aangetoond dat nicotine op zichzelf giftig is in de doses waarin deze door rokers wordt geconsumeerd. Het zijn met name de teerproducten in een normale sigaret die schadelijk zijn, niet de nicotine.


Wat zou er trouwens zijn gebeurd als de farmaceutische maatjes van Stivoro op dit idee waren gekomen?? Zou er dan ook zo vijandig zijn gereageerd of zou het product de wereld in zijn geprezen?


Helemaal ongeloofwaardig komt de wethouder van de gemeente Dongen over in de Netwerk-reportage. Daar is het gebruik van de e-sigaret in openbare gebouwen verboden met als argument dat mensen klaagden om anderen de e-sigaret te zien roken terwijl ze zelf niet (echt) kunnen roken op die plekken. Ga dan zelf zo’n dure sigaret van een slordige 100 Euro kopen in plaats van te klagen, zou je zeggen…..


Electronische sigaret onder vuur (Netwerk reportage)

Kamervragen (nagekomen, met dank aan Myranda)


Vragen van het lid Joldersma (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ‘Supersmoker’. (Ingezonden 18 maart 2008)1 Heeft u kennisgenomen van het artikel waarin staat dat de ‘Supersmoker’ schadelijke effecten op de gezondheid zou hebben? 1)


2 Is het gelet op de schadelijke effecten voor de gezondheid niet vreemd om de ‘Supersmoker’ aan te merken als geneesmiddel in plaats van genotsmiddel?


3 Is er reeds voldoende bekend over de schadelijke effecten van de ‘Supersmoker’ of is er nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig?


4 Ziet u mogelijkheden om op dit moment reeds de ‘Supersmoker’ te verbieden als voorzorgmaatregel, bijvoorbeeld op grond van de Warenwet?


1) Algemeen Dagblad, 17 maart 2008

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH