Natuurrecht

Misschien heeft u reeds gehoord over de MMR fraude die onlangs in Engeland aan het daglicht gekomen is. MMR is een vaccinatie voor jonge kinderen die voorkomt (zo men aanneemt) dat ze mazelen (Measles), de bof (Mumps) of rodehond (Rubella) krijgen.


Een aantal jaren geleden deed de Engelse arts Andrew Wakefield onderzoek naar de MMR, en concludeerde dat deze vaccinatie autisme bij kinderen veroorzaakte. Het gevolg was een nationale boycot van de MMR vaccinatie.


Nu is ontdekt dat het onderzoek van deze arts rampzalig gebrekkig is, en dat er geen verband bestaat tussen MMR en autisme. Verder is ontdekt dat Wakefield door Legal Aid betaald was om te onderzoeken of ouders die beweerden dat hun kinderen als gevolg van MMR schade opgelopen hadden, met succes een rechtszaak konden aanspannen. Hier was dus duidelijk sprake van belangenverstrengeling.


Er wordt nu onderzoek naar Wakefield gedaan, en het medisch blad The Lancet zei dat ze zijn studie nooit had moeten publiceren.


Voor meer informatie over de MMR fraude lees het artikel hier en de verwante artikelen in de rechterkolom.


Lees nu het stuk hierboven nogmaals, maar vervang MMR door tabak en autisme door kanker (etc), en plotseling komt het hele verhaal zeer bekend voor.


De mensen, en zeker de hersenloze politiekers, worden systematisch door de junk wetenschappers en hun helpers (de gezondheidsfanatici) misleid. Zelfs The Lancet is het slachtoffer van deze misleiding geworden.


De anti-tabak junk wetenschappers zijn bedriegers van hetzelfde kaliber als Wakefield. Maar behalve dat ze bedriegers zijn, zijn ze ook criminelen, want samen met de politiekers schenden ze onze onvervreemdbare natuurlijke rechten. Deze zijn Leven, Vrijheid en Eigendom (Life, Liberty and Property). Vrijheid betekent natuurlijk ook Keuzevrijheid!


Natuurrechtsjuristen weten hoe belangrijk onze natuurlijke rechten zijn, en het zijn de regeringen die verplicht zijn deze rechten te beschermen, en niet om ze te schenden!


Men dient overigens de natuurlijke rechten niet te verwarren met de mensenrechten. Deze laatsten zijn uitgevonden door de bemoeizieke socialisten van de VN om te dienen als instrument om de maatschappij (zelfs de gehele wereld) tegen de wens van de mensen in naar hun eigen zieke ideeën te vormen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de huidige totalitaire politiestaten in de VS en Europa (de EU-SSR!). Deze Nazis (synoniem voor socialisten), waarvan Bloomberg in NYC een van de ergste exponenten is, moeten met alle macht bestreden worden, anders is het op korte termijn geheel gedaan met onze natuurlijke rechten. Stelt u zich eens voor: een verbod op Leven, Vrijheid en Eigendom!!!


Voor informatie over de kwaadaardigheid die zich in de ³mensenrechten² verschuilt, zijn de volgende artikelen van Prof. Frank van Dun (hoogleraar natuurrecht aan de universiteiten van Maastricht en van Gent) de moeite waard om te lezen:


1. Mensenrechten versus Natuurlijke rechten


2. De Utopie van de Mensenrechten


3. Natural Law and Natural Rights


Kennis van de inhoud van deze stukken kan als wapen dienen in de strijd tegen de gezondheidsfanatici, want uiteindelijk worden deze rechten (vooral Liberty) op een wel zeer grove manier geschonden.


Men zou bevoorbeeld aangifte kunnen doen tegen de minister (de staat) en het bestuur van Stivoro (de stichting) wegens schending van de natuurlijke rechten. Ook zou aangifte gedaan kunnen worden tegen de junkwetenschappers wegens fraude, en tegen de commissies die de frauduleuze onderzoeken gebruiken als basis om algemene rookverboden af te dwingen.


Algemene rookverboden zijn per definitie illegitiem (= in strijd met het natuurrecht), bijzondere rookverboden hoeven dat niet te zijn (bijv. daar waar ontploffings- of brandgevaar bestaat). En omdat algemene rookverboden illegitiem zijn behoeft niemand zich aan de tabakswet te houden. Dat is een onrechtvaardige wet, en Lex injusta non est lex (³een onrechtvaardige wet is geen wet², wat wil zeggen dat ze geen gelding bezit).


Meer hierover in onze sectie Commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH