Meeroken en ziektes

Deze pagina geeft toegang tot een aantal overzichten van de resultaten van onderzoeken naar meeroken (SHS of ETS). Er wordt weer verwezen naar gevonden Relative Risks (RR<2 zijn statistisch niet significant, zie ook toelichting op grafieken) en de meeroken categorie van ons nieuws:Opmerkingen • Bijna geen enkel onderzoek heeft een significant verband aangetoond!
 • Hoe groter het aantal opgenomen onderzochten in het onderzoek, hoe kleiner het gevonden risico!
 • Waar de waarde van RR boven de 2 kwam is bijna altijd sprake van kleine aantallen proefpersonen.
 • Nieuwe analyses van de gegevens, die meerdere extra variabelen meenamen, wijzen in de richting van overschatting van de resultaten in de oude onderzoeken

Grafieken uit: Forces archive


Toelichting bij grafieken


Op de horizontale as staan de verhoogde risico’s in procenten. Vertaal dat naar RR door die waarde als decimalen achter de 1 te zetten. Een van de hoogste gevonden waarden is bijvoorbeeld 16.2 Dat levert dus een RR op van 1.162 (ver beneden 2).


Elk verhoogd risico kent een betrouwbaarheidsinterval, meestal van 95% (alleen EPA hanteerde 90% om significante waarden te kunnen aantonen). Verhoogde risico’s liggen met 95% zekerheid tussen de onderste en bovenste waarden. Veel van deze betrouwbaarheidsintervallen lopen door tot in het negatieve gebied (blauw in de grafieken). Dat betekent dat er dus zelfs sprake kan zijn van een verminderd risico door meeroken!


Dat hoeft niet vreemd te klinken omdat het niet onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan tabaksrook het immuunsysteem activeert en alert houdt. Dat is analoog aan vaccinatie: door een verzwakte stimulus aan te bieden worden antistoffen aangemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH