Kleine horeca begint bodemprocedure i.v.m. rookverbod

P E R S B E R I C H T

Proefprocessen rond boetes zullen centraal worden ondersteund voor leden

De Stichting Red de Kleine Horca-ondernemer zal namens haar achterban, inmiddels uitgegroeid tot zo’n 600 ondernemers, op korte termijn een bodemprocedure starten tegen het rookverbod in de kleine horeca-bedrijven.

De voorzieningenrechter te Den Haag concludeerde in zijn vonnis van 8 juli jl. dat in het kader van een kort geding niet kon worden vastgesteld dat het rookverbod voor de kleine horeca dramatische negatieve effecten zal hebben. Hij wees de vorderingen van de Stichting daarom af. In de bodemprocedure kunnen alle negatieve effecten voor de kleine horeca uitvoerig aan bod komen en door de rechtbank in het oordeel worden meegenomen.

Parallel aan deze langdurende procesgang zullen de ondernemers, die zich ingeschreven hebben bij de Stichting, gezamenlijk bezwaarprocedures gaan voeren tegen hun opgelegde boetes. De Stichting streeft ernaar per arrondissement de bezwaarprocedures te bundelen waarbij de leden centraal juridische ondersteuning van (en coördinatie) van de Stichting kunnen verwachten.

Uit de vele reacties die ons de afgelopen tijd hebben bereikt, blijkt dat veel Nederlanders – rokers en niet-rokers, cafégasten en niet-cafégasten – zeer sympathiek staan tegenover onze acties en deze betutteling door de overheid veel te ver vinden gaan. Ook informeren veel cafégasten naar de mogelijkheden om onze zaak te steunen. Vanaf heden kunnen daarom nu ook particulieren de kleine horeca- ondernemers in hun strijd ondersteunen door ‘tientjeslid’ te worden.

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH