Kamercommissie vindt Hoogervorst ‘te rigide’

Het overleg over de voorstellen met betrekking tot de invoering van de rookloze werkplek dat vanmiddag in de commissie VWS werd gehouden leverde een vreemd beeld op: alleen PvdA en Groen Links (oppositie) lijken de voorstellen van de minister te steunen.


Grootste verrassing: de opstelling van de SP, die zich tegen de voorstellen van Hoogervorst uitsprak.


‘Lifestyle inquisitie’, noemde VVD-kamerlid Edith Schippers de voorstellen van de minister.


Forces was bij de zitting aanwezig en doet verslag…


De gehele (anti-)roken wereld zat op de publieke tribune in de Troelstrazaal vanmiddag. Voor- en tegenstanders waren naar Den Haag gekomen om te zien hoe Hoogervorst het zou volhouden tegen de grote tegenstand die er vanuit de Tweede Kamer tegen zijn plannen voor de invoering van de rookvrije werkplek is.


Een grote meerderheid vindt zijn plannen te rigide. Verrassenderwijze geldt dit ook voor de SP die zich tot nu toe stelselmatig achter de tabakswet opstelde. De minister houdt te weinig rekening met de praktijk in de verzorgingstehuizen, houdt onmogelijke etablissementen als tabaksspeciaalzaken en coffeeshops buiten de uitzonderingen, wijst ventilatie en gescheiden ruimten als oplossing voor de overlast in de horeca onterecht af en is over het algemeen te onbuigzaam. Grote kritiek was er ook op het rapport van de Gezondheidsraad. Zowel het tijdstip van publicatie en de kwaliteit laten zwaar te wensen over, volgens de meerderheid.


Dat waren de belangrijkste verwijten aan de minister die hij slechts moeilijk wist te pareren, ondanks uitgebreid gesouffleer van de tabakscoordinator van zijn ministerie aan zijn rechterzijde.


Opvallend was dat de minister alle positieve onderzoek over luchtreiniging niet kende of niet wilde accepteren. Wél gaf hij toe dat bars en restaurants zonder personeel niet onder de voorstellen zouden vallen. Aan normen voor blootstelling aan tabaksrook wil hij nog steeds niet denken.


De VVD dreigt met moties als Hoogervorst de ventilatieoptie voor de horeca blijft afwijzen. Tegenover de uitspraken van een British Medical Association dat ventilatie geen oplossing zou zijn staan tientallen onderzoeken van onafhankelijke instellingen die het tegendeel beweren, betoogde VVD Tweede Kamerlid Edith Schippers. Ze vroeg naar een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden van ventilatie.


Ook het CDA heeft grote kritiek en wil de voorstellen afgezwakt zien. Ze zijn niet afdwingbaar volgens CDA’er Siem Buijs en ze gaan te ver. De horeca moet via zelfregulering de zaak kunnen oplossen. Tabakszaken moeten ook onder de uitzonderingen vallen, zodat een sigaartje tenminste geproefd kan worden.


Ook de LPF nam het voor de horeca en de rokers op en eiste aanpassing van de plannen.


Groen Links blijft 100% procent achter de betuttelende plannen staan. Ze waren er trots op dat HUN kamerlid Hermann destijds het concept van de rookloze werkplek door de kamer had gekregen.


Het lukte de SP om ook een uitzondering voor de coffeeshops in de wacht te slepen. Agnes Kant beschuldigde Hoogervorst van Lifestyle Inquisitie. En dan nog een opmerkelijke uitspraak: Je kunt niet elke zwakzinnige onbeheerd buiten een sigaret laten roken. Dat kun je de samenleving niet aandoen!


Al met al kan het nog spannend worden tijdens de behandeling van de plannen in de Tweede Kamer. Duidelijk is dat de uitspraak dat de horeca uiteindelijk rookvrij moet worden niet gesteund wordt door een meerderheid in de Kamer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH