Nederland: “Zijn wij crimineel?”, door Prof. Smalhout

Hoe langer hoe meer krijgt de gemiddelde Nederlander het gevoel in een reusachtig vangnet van de overheid terecht te zijn gekomen. Vrijwel geen enkele activiteit ontsnapt meer aan controle van bovenaf. De opmars van de elektronica maakt het de overheid straks in principe mogelijk iedereen stap voor stap te volgen. Big Brother is watching you!

De algemene tendens is dat we eigenlijk permanent als potentiële overtreders of criminelen worden beschouwd. Zo kwekten alle media nog geen twee weken geleden over het glorieuze feit dat de Europese ministers van Financiën eindelijk Luxemburg op de knieën hadden gekregen. Het ging onder meer over de spaartegoeden van Nederlanders. Vooruitlopend op het totale opheffen van het bankgeheim in de naaste toekomst, wordt er straks zogenaamde bronbelasting geheven op buitenlandse spaarrekeningen. Voorlopig nog anoniem, maar over enkele jaren zal geen mens meer aan de belastingdienst kunnen ontsnappen.

De sfeer werd getekend door opmerkingen als “zwart geld”, “kapitaalvlucht”, “witwassen”, “geheime rekeningen” enzovoorts. Zo wordt de indruk gewekt dat het hier gaat om internationale maffiosi. Hoewel die er zeker wel bij zullen zijn, bestaat het grootste deel van de buitenlandse tegoeden uit geld van keurige burgers die proberen nog iets te redden van hun met hard werken verkregen spaarcentjes. Zoals bekend wordt ordentelijk gedrag hier altijd afgestraft. Wie al zijn geld verbrast heeft nergens last van. Wie zuinig is en spaart wordt door de fiscus gegrepen.

Hypocrisie

De gemiddelde burger, die toch al bijna zeven maanden per jaar voor de fiscus werkt, wordt van staatswege als crimineel beschouwd als hij een betrouwbare plek zoekt voor zijn spaargeld. Toen in 1987 de Nederlandse banken verplicht werden de rente over spaartegoeden van hun cliënten aan de fiscus op te geven, is er een kapitaalvlucht naar veilige buitenlandse banken ontstaan van tientallen miljarden guldens, die anders in het Nederlandse circuit zouden zijn gebleven.

Waar haalt het ministerie van Financiën de zedelijke moed vandaan om burgers als potentiële criminelen te beschouwen? De hypocrisie waarmee onze overheid enerzijds miljarden verdient aan accijnzen op benzine, drank en tabak, terwijl zij anderzijds beweert dat we minder moeten rijden, drinken en roken, is stuitend.

Om nog maar te zwijgen over de successierechten, de meest immorele vorm van belasting heffen. Het innen van successierechten is een gelegaliseerde vorm van lijkenroof. Iemand die een polshorloge steelt van een overledene wordt (terecht) als een crimineel veroordeeld. Maar de fiscus neemt veel méér dan een polshorloge. Dat ministerie berooft treurende families via aanslagen van tussen de 20 en 68 procent van de erfenis. Die bestaat in principe uit geld en goederen waarover door de overledene allang belasting is betaald. Bijna drie miljard gulden brengt het plukken van weduwen en wezen jaarlijks op.

Wij worden ook beschouwd als een potentieel gevaar op de weg. Want we rijden veel te hard, zegt de overheid. Vandaar dat er overal flitspalen zijn geplaatst of tussen bosjes opgestelde politieauto’s. Die beboeten snelheidsovertreders geheel elektronisch. Maar iedereen weet dat het helemáál niet gaat om verkeersveiligheid, maar alleen om bijeen harken van zoveel mogelijk geld. Bij het overgrote deel van de verkeer-‘zondaars’ blijkt de snelheidsoverschrijding niet meer dan 4 tot 10 kilometer per uur te bedragen. En dat meestal nog op een brede en doodstille weg, midden in de nacht.

Wie zich daartegen nog een beetje wil beschermen met behulp van een waarschuwende radarverklikker wordt straks óók als een misdadiger beschouwd met alle gevolgen van dien. Het is dan ook niet te verwonderen dat getergde burgers zich wreken op flitspalen en kasten met fotoapparatuur. Een oude autoband, gevuld met benzine, die aan zulk een paal wordt gehangen en daarna aangestoken, schijnt een favoriete techniek te zijn. Hoewel ze ook wel met behulp van een tractor en een ketting uit de grond worden getrokken. In Zeeland is men daar erg goed in.

Dieven

Ook zijn er volgens het ministerie van Justitie nog veel te veel wapens in het bezit van burgers. We hebben al tweemaal de gelegenheid gehad die vrijwillig in te leveren. Wie dat niet heeft gedaan wordt als een echte crimineel met draconische straffen bedreigd. Het resultaat van de inzamelingen was een meelijwekkende collectie, vooral bestaande uit sierkrissen, oude cavalleriesabels, kampeermessen, briefopeners, windbuksen en antieke wapens die geheel niet onder de Wapenwet vallen en soms zelfs een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen.

Dat werd de veelal bejaarde eigenaars natuurlijk niet meegedeeld. Alles werd vernietigd onder het tevreden oog van minister Korthals, die dacht aan de criminaliteit een gevoelige slag te hebben toegebracht. Maar de echte criminelen denken er niet over ook maar iets in te leveren. Zij hebben voor hun uiterst gewelddadige liquidaties wapens en munitie in overvloed. Maar een burger die zich krachtig verzet tegen een dief, een inbreker of een aanrander, wordt dikwijls geboeid afgevoerd naar een politiecel en moet voor de rechter verschijnen.

Het wordt daarom hoog tijd dat onze overheid zich eens gaat realiseren dat het overgrote deel van de Nederlanders níet bestaat uit dieven, wegpiraten, oplichters of geweldplegers. En dat de meeste mensen hard werken voor hun geld, daar ook iets van willen overhouden en graag op tijd op hun werk willen komen. Die verdienen niet bij elke gelegenheid het stempel van crimineel opgedrukt te krijgen of na hun dood nog door de staat te worden beroofd.

Prof. dr. B. Smalhout

Bron: Telegraaf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH