Hoogervorst weer in conflict met Tweede Kamer

In een overleg dat vandaag werd gehouden tussen minister Hoogervorst en de Tweede Kamer liepen de emoties weer hoog op. Onderwerp was deze keer het volgens de Tweede Kamer al te rigoureuze anti-tabaksbeleid in verzorgings- en verplegingstehuizen.


Veel instellingen voldoen nog niet aan de tabakswet en daarom wil Hoogervorst beginnen met het opleggen van boetes. Hoho, zeggen CDA, PvdA, VVD, SP, LPF, GroenLinks en D66, loop niet te erg van stapel, het kan best wat menselijker. Maar Hoogervorst houdt, onder druk van zijn extremistische en door de WHO gebrainwashte ambtenaren, stand en weet van geen wijken….


Hoogervorst toonde zich tijdens het overleg zeer geïrriteerd. Hij ergerde zich met name aan het gedrag van de Tweede-Kamerleden. De Kamer heeft in het verleden in grote meerderheid ingestemd met de komst van de tabakswet die personeelsleden recht geeft op een rookvrije werkplek. ,,Als ik de wet vervolgens uitvoer, vindt de Kamer dat ik te ver ga”, aldus Hoogervorst.


De minister benadrukte tijdens het debat een aantal keren niet langer te willen gedogen dat sommige instellingen de regels aan hun laars lappen. Toen hij de instellingen in 2004 een jaar respijt gaf om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, was dat voor sommigen reden om het nieuwe beleid helemaal naast zich neer te leggen. Het aantal instellingen dat zich aan de tabakswet hield, daalde in 2004 van 74 naar 67 procent. ,,Het gedoogbeleid werkt dus averechts”, concludeerde Hoogervorst.


Het gedoogbeleid werkt averechts? De tabakswet is onrealistisch!


Pikant trouwens dat GL ook tegen de huidige situatie is. Zij waren degenen die de rookloze werkplek introduceerden in de tabakswet, een opzet die toenmalig minister Borst niet eens had opgenomen in haar ontwerp. GL heeft duidelijk slecht nagedacht over de consequenties van zo’n rigoureuze bepaling en slechts de hype en aanpak uit de VS gevolgd. Vreemd voor zo’n anti-VS partij trouwens. Wij hebben indertijd GL al gewaarschuwd voor hun extremistische aanpak.


Overigens werd de tabakswet maar nipt aangenomen in 1e en 2e kamer, waarbij Borst beloofde overleg te voeren met belanghebbenden voordat de rookloze werkplek zou worden ingevoerd. Dat heeft Hoogervorst ook niet gedaan. Wij hebben tenminste als rokersorganisatie nooit een uitnodiging gehad om te komen praten. En Stichting Rokersbelangen ook niet…..


Dus Hoogervorst mag wel met een Mea Culpa komen.


Hoogervorst weigert antirookregels te versoepelen (UN)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH