Gezondheidsraad liegt over eigen rapport

De Gezondheidsraad is weer bezig. Maar de kritiek volgt niet lang erna….


De kranten stonden er recentelijk bol van: één glas alcoholische drank kan een groot risico zijn als je een kinderwens hebt. Niet alleen voor de vrouw geldt dat, maar ook voor de man die vader wil worden.


Gezondheidsextremisme is weer aan het werk, zegt Henry Sturman (bekend van de kritieken op het GR meeroken-rapport) deze week in een artikel in HP/De Tijd.


Nederland werd onlangs opgeschrikt door het nieuws dat volgens de Gezondheidsraad slechts één glas alcoholhoudende drank per dag bij zwangere vrouwen miskramen, vroeggeboorte en een gestoorde ontwikkeling van het kind kan veroorzaken. Zelfs vrouwen die proberen zwanger te worden, hun partners en vrouwen die borstvoeding geven, kunnen het best geheelonthouder worden omdat een enkel drankje al gevaarlijk is voor de baby. Wat gek, want als je het rapport van de Gezondheidsraad leest, blijkt dat ze geen bewijs hebben gevonden dat een enkel glas alcohol per dag schadelijk is voor de baby. Bij een hogere alcoholinname werden daar wel aanwijzingen voor gevonden, maar in de meeste gevallen kon niet worden vastgesteld vanaf welke drankconsumptie er schade kan optreden.
Hoe kan het dat de media de bevindingen van de Gezondheidsraad volkomen verkeerd weergaven? Omdat de Gezondheidsraad in de conclusies, de samenvatting en het persbericht liegt over de inhoud van zijn eigen rapport. In dit artikel zal ik alle gezondheidsrisico’s die in het persbericht genoemd worden op een rijtje zetten en vergelijken met wat er in het rapport staat. Op geen enkel punt blijkt het persbericht de bevindingen in het rapport correct weer te geven.
Deze gang van zaken vertoont sterke overeenkomsten met een eerder rapport van de Gezondheidsraad waarin men loog over de gevaren van meeroken (HP/De Tijd, 28-11-2003). In beide gevallen lijkt het dat de waarheid verdraaid wordt in het kader van het toenemende gezondheidsfundamentalisme, dat erop gericht is iedereen te intimideren om een lang, bang, gezond en saai leven te leiden. Maar in tegenstelling tot het meerook-rapport is de hoofdtekst van dit rapport van redelijk goede kwaliteit en behoorlijk genuanceerd – alleen liegt men over de eigen bevindingen.


[…]


De volgende zin in de inleiding van het persbericht is dan ook een aperte leugen: “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de enige veilige optie is: niet drinken.” Het feit dat de Gezondheidsraad de verzonnen resultaten nuanceert met woordjes als ‘kan’, ‘mogelijk’ en ‘aanwijzingen’ is geen verzachtende omstandigheid. Dat is slechts een truc om de gewenste conclusies te kunnen trekken en zich tegelijkertijd in te dekken tegen kritiek.


De Gezondheidsraad zelf is vele malen schadelijker dan het drinken van een beetje alcohol. Door leugens als wetenschap te verkopen brengt de Gezondheidsraad de wetenschap in diskrediet. Daardoor weet de burger steeds minder welke gezondheidsinformatie hij wel en niet kan vertrouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH