Forces-NL reactie tabakswetvoorstellen

In het kader van de eerder aangekondigde consultatieronde rond de nieuwe tabakswetvoorstellen van minister Klink schreven ook wij een reactie aan de Commissie VWS. De reactie, die 21 september binnen moet zijn, werd vanavond verzonden.


Wie alsnog wil reageren moet dat snel doen (naar cie.vws@tweedekamer.nl).


De voorstellen van de minister zoals verwoord in het huidige ontwerp van wet getuigen van zwart/wit, compromisloos beleid en zijn daardoor on-Nederlands te noemen. De oude smoesjes over bescherming van werknemers tegen meeroken worden nu geheel overboord gezet. De ontmaskering: dit is puur ‘rokertje pesten’ om steriele beleidsdoelstellingen te realiseren, waarbij de menselijkheid en sociale gevolgen compleet terzijde worden geschoven. De rokers worden met dit voorstel op eenzelfde niveau gezet als de negers in de jaren 50 en 60, de homo’s in de jaren 60 en 70, de negers in Zuid-Afrika tijdens de apartheid of de christenen in het jaar 0.


De kortzichtige benadering van dit probleem en het negeren van nadelige effecten leveren veel negatieve consequenties op: • Bestaande sociale structuren worden verwoest;
 • Nadelige effecten (zoals toegenomen geluidsoverlast, vervuiling, faillissementen en toename van crimineel gedrag) worden genegeerd, c.q. weggewuifd;
 • Een grote groep van de bevolking (minimaal een kwart daarvan) wordt naar een paria-status gedegradeerd zoals in het verleden met zwarte medeburgers en homo’s gebeurde;
 • Club- en buurthuizen, kienclubs, sportclubs, café’s en andere sociale ontmoetingsplaatsen zullen leeglopen waardoor de maatschappij nóg individualistischer zal worden;
 • Rokers zullen zich terugtrekken naar het thuisfront, waar het meeroken door kinderen, iets wat de anti-rokenlobby zegt juist te willen tegengaan, sterk zal toenemen;
 • Bierketen en andere door de horeca én overheid ongewenste verschijnselen zullen een extra impuls krijgen, waardoor meer contrôle en politieinzet nodig zullen zijn;
 • Tabaksgebruik wordt naar de illegaliteit gedwongen, waardoor het interessanter wordt voor jongeren om naar ‘gevaarlijk gedrag’ over te gaan;

Wat ons vooral opvalt in de toelichting op deze wijzigingen is de totaal eenzijdige informatieverwerving van het ministerie en daardoor een daarop volgende informatie¬voorziening naar het parlement. Alleen de anti-rokenlobby is geraadpleegd. De banden tussen bijvoorbeeld Stivoro en de ambtenaren van VWS zijn ongezond nauw. De drie rokersorganisaties die Nederland rijk is, zijn nooit geconsulteerd (wat bij andere minderheidsgroepen wél de gewoonte is) waardoor de eenzijdigheid compleet is. Die eenzijdigheid blijkt uit diverse fragmenten in de toelichting. Wij zullen hier later, via de aanlevering van alternatief bewijsmateriaal, verder op ingaan.


Voor een parlement is het belangrijk alle kanten van een probleem te bekijken. In die zin waarderen we deze consultatieronde, mits de reacties ook gelezen worden en niet meteen in een hoek worden gegooid.


Reactie in PDF formaat (8 pag.)
Artikel van Marcel Crok in Natuurwetenschap en Techniek (wordt in reactie naar verwezen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH