Einde uitstel rookverbod zorginstellingen

Verzorgingstehuizen zullen vanaf januari 2006 geen uitsel meer genieten van het rookverbod zoals dat in de tabakswet is vastgelegd. Voor kleinschalige, begeleide woonvormen wordt nog een oplossing bedacht..

De politiek heeft het weer eens op haar heupen, Hoogervorst is van mening dat de gemaakte afspraken ‘te vrijblijvend’ zijn en komt daarom met aanvullende maatregelen…

Misschien is het mandaat dat de politiek na de laatste verkiezingen meekreeg ook te vrijblijvend geweest ?!!

Een aantal zorginstellingen dat al een aanvraag voor een verbouwing had ingediend bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, krijgt wat langer uitstel. Zij mogen eerst verbouwen, maar moeten zich wel tot het uiterste inspannen om de niet-roker te beschermen en daarover afspraken maken met cliëntenraden.

Juridisch gezien geldt het rookverbod ook voor de zogenoemde kleinschalige woonvormen, woningen waarin patiënten onder begeleiding wonen. Althans, als die woningen onderdeel zijn van of behoren bij de zorginstelling. Mensen uit woongroepen die de woning zelf rechtstreeks bij een woningbouwcorporatie huren vallen niet onder de Tabakswet.

De koepel van cliëntenraden en betrokken zorginstellingen vinden echter dat geen enkele kleinschalige woonvorm onder de Tabakswet moet vallen. Een woongroep is vergelijkbaar met een privé-woning, stellen zij. Bovendien zien ze geen mogelijkheden om de woningen zo aan te passen dat er een aparte rookruimte kan worden gemaakt.

Maar de minister is het daar niet mee eens. De aanpak ‘samen lossen we het wel op’ is te vrijblijvend gebleken, benadrukt hij in de brief. Helemaal onwillend is hij echter ook niet. Hij broedt nog op een oplossing om woongroepen tot maximaal zes personen de mogelijkheid te geven een eigen beleid te hanteren. Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat roken verboden is als een niet-roker aangeeft daar de voorkeur aan te geven. Eind dit jaar wil de minister hier nog in een brief aan de Kamer op terugkomen.

Alleen voor de dagopvang, de inloopvoorzieningen en de 24-uursopvang voor verslaafden, psychiatrische of ex-psychiatrische patiënten, en dak- en thuislozen wil de minister een uitzondering maken. Daar mag wat hem betreft gerookt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH