Een tevreden roker is geen onruststoker
Dié tijd is nu voorbij….. Rokers zijn niet meer tevreden…..


De anti-rokers hebben hun hand overspeeld! En in hun kielzog, in hun strijd
om te overleven, de tabaksindustrie. En sommige werkgevers, waaronder de
overheid, eveneens.


En dat alles op basis van ‘junk-science’, politiek gestuurde onderzoeken
die opgezet werden om vooropgestelde uitgangspunten te ‘bewijzen’.Lezenswaard

WHO’s Tobacco Free
Initiative:

 Een schandaal?


Met Duitse Gründlichkeit wordt via meer dan
16.000 originele documenten aangetoond dat de WHO alles, legale en
illegale methoden, uit de kast haalt om haar doelstellingen rond
tabaksrepressie te realiseren.


Wist u trouwens dat 70% van dit programma wordt
gesponsord door de farmaceutische industrie?


In een land als Nederland, waar de meest vergaande euthanasiewet van de
wereld heerst, wordt – daarmee in schril contrast – de verantwoordelijkheid
voor de eigen gezondheid niet aan het individu toevertrouwd maar wordt gekozen
voor bestrijding van die eigen verantwoordelijkheid.


Waar op allerhande gebieden de verschillen tussen mensen en hun behoeften
onderling worden erkend (kleding, kunst, soort auto, sport, enz.), hanteert de
anti-rokers beweging de slogan "One Size Fits Us All". Emotie voert
de boventoon. Feiten worden verdraaid of gewoon genegeerd.


Een teken des
tijds? Of alleen oogkleppengedrag? Bemoeizucht? Het resultaat van tientallen
jaren onderwijsbezuinigingen misschien? Of het onvermogen van niet-rokers bij
de overheid, STIVORO, Nederlands Kanker Instituut, CAN, Hartstichting,
Astmafonds en andere soortgelijke organisaties om zich voor te stellen wat ze
rokers en de grondrechten van 4 miljoen Nederlandse burgers aandoen?


Of is het alleen de uit Amerika overgewaaide Calvinistische moraal die hier
een voedingsbodem vindt? Een teken van de verdergaande Amerikanisering van
Nederland met als gevolg daarvan een verharding van de maatschappij?


Het LaLonde Effect


Marc LaLonde was in het verleden de Canadese
Minister van Gezondheid en Welzijn.

Hij betoogde dat gezondheidsboodschappen krachtig verbreid dienden te
worden en "luid, duidelijk en ondubbelzinnig" moesten zijn, zelfs
als ze niet werden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek
.

Als een specifiek onderzoek aantoonde dat roken aan een bepaalde ziekte
gerelateerd kon zijn, maakte het hem geen verschil of het onderzoek
gebrekkig was of niet. Volgens hem was publicatie van dat onderzoek
altijd gerechtvaardigd als het mensen maar zou overtuigen om te stoppen
met roken, want iedereen wist toch wel dat roken slecht was voor een
mens…Waar deze opstelling toe kan leiden laten voorbeelden zien uit Canada, de
VS en Australië zoals wij die onder het kopje ‘Horror’ op deze site
verzamelen. E-mails van bezoekers aan onze site laten zien dat deze toekomst
ook in Nederland niet ver weg meer is.


Waar gaat Nederland heen?


Time will show the wiser.


Lees hierover meer op onze pagina’s!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH