Een organisatie maakt zich belachelijk

“While infectious disease ravages hapless millions, the ineffective Brundtland distracts the public with crusades against lifestyles — i.e., how much we eat, drink, and smoke. A final irony is that malnutrition is the leading cause of death worldwide — according to the WHO’s own World Health Report 2002!”

Voor ieder weldenkend mens is het bijna niet te begrijpen dat het begin van de 21-ste eeuw beheerst wordt door bijgeloof, goedkope propaganda en door onverantwoordelijk gedrag van wereldwijde organisaties.

Nergens wordt dat duidelijker dan bij de Wereldgezondheidsorganisatie, die eerst zich bezighield met de edele taak diverse besmettelijke ziekten wereldwijd te bestrijden, maar die nu vooral bezig is met het beïnvloeden van de levensttijl van mensen in de westerse landen, terwijl in de Derde Wereld jaarlijks miljoenen sterven door ondervoeding.

De WHO is arrogant geworden en is druk doende mensen met behulp van junkscience hun levensttijl te laten wijzigen, inplaats van zich bezig te houden met haar werkelijke taak.

De recente uitbraak van SARS maakt weer eens duidelijk wat nu echt de taak van de WHO is en hoe belangrijk het is dat deze organisaties integer te werk gaan.

We kunnen slechts de hoop uitspreken dat dit leidt tot een einde van de junkscience, het geven van valse voorlichting en het het beangstigen van mensen, maar gezien de belangen binnen deze organisaties en van individuele leden van deze organisaties, kunnen we slechts het ergste vrezen.

Zie World health Baloney

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH