CAN (Clean Air Now): Reactie op Karin Spainks column


Gebeten Hond
CAN’s reactie


Karin stuurde CAN’s reactie, mét kanttekening, meteen rond in haar mailing
list:
Ik wil jullie de reactie van Fons Nijpels, voorzitter van CAN, op mijn
column niet onthouden.

Dat Nijpels de maker van een documentaire waarin twee sigaretten worden
gerookt vergelijkt met nazi-filmster Leni Riefenstahl, tekent helaas het
kennelijke niveau van de antirook lobby in Nederland.


=== fwd e-mail Nijpels ===

From: “Fons Nijpels” <cannl@dds.nl>

To: <redactie@parool.nl>

Cc: “Karin Spaink” <kspaink@xs4all.nl>

Subject: Tabakspropaganda

Date: Tue, 5 Dec 2000 10:23:15 +0100


Soms vraag je je af in welke mate het roken van tabak de functie van de
hersens vernauwt. Zo ook na lezing van de column van Karin Spaink in uw krant
van gisteren. Zij kan of wil maar niet begrijpen dat roken in/op een
publieksmedium méér betreft dan het aspect van de persoonlijke vrijheid om
dat product te gebruiken. Het gaat helemaal niet om de vrijheid (niet het
recht!) om te roken. Iedere volwassene die zich zonodig met dit product wil
vergiftigen, om er acuut verslavingsziek van te worden, moet dat verder zelf
maar weten, mits hij anderen géén schade en overlast toebrengt. En dat
laatste is, door de manier van gebruik (ik zou willen dat al die nicotinisten
hun tabak zouden pruimen, zuigen of snuiven in plaats van roken!), al snel het
geval.


Nee, het gaat louter om het propagandistisch effect dat veroorzaakt wordt
door roken in films of op tv. Het gepaf in die documentaire van Gert de Graaf
is zó gekunsteld, en tegelijk artistiek zó onnodig, dat je je afvraagt of er
soms voor betaald is, om er maar zoveel mogelijk gepaf in te krijgen. Het zou
de eerste keer niet zijn. De jury wees terecht op dit volstrekt overbodige, de
artistieke kwaliteit aantastende opstelling van de maker, die zich tegelijk
verantwoordelijk maakte voor propaganda voor een product dat alleen al in
Nederland meer dan 25.000 doden per jaar veroorzaakt, en een veelvoud aan
invaliditeit en andere ellende. Ik kan niet anders dan in dit opzicht Gert de
Graaf te vergelijken met zoiemand als Leni Riefenstahl. En De Graaf is beslist
niet de enige in Nederland. Karin Spaink vertoont zich ook rokend op de tv. Ze
zegt dat ze daarvoor vooraf afspraken heeft gemaakt, maar die wetenschap wordt
de kijker onthouden. En bovendien gaat het daar niet om: waar het om gaat is
dat een modelsituatie wordt neergezet, die óók laat zien hoe mensen met
elkaar omgaan. En dat voor een publiek van honderdduizenden. Waar het om gaat
is dat het propagandistisch is om op tv, al of niet in gezelschap, te roken.
En bovendien volstrekt onnodig, ja zelfs beeldbedervend.


Al deze bedrijvers maken zich schuldig aan: 1. medeplichtigheid aan de voortijdige dood of invaliditeit  van vele
  tienduizenden.

 2. propaganda voor een omgangscultuur die niet-rokers

  voortdurend belast.

 3. collaboratie met een misdadige bedrijfstak, die de consument
  stelselmatig bedriegt, en de samenleving ondermijnt.


Dát is wat er ergerlijk aan is. Wat Karin Spaink verder thuis doet zal me
een zorg zijn. Waar ik me wél zorgen over maak is haar onvermogen om op dit
punt éven verder te kijken dan haar neus lang is. Ik wens haar beterschap.


Fons Nijpels


voorzitter van de Nederlandse Nietrokersvereniging CAN

Postbus 792, 3500 AT UTRECHT

www.antenna.nl/nietrokers=== end fwd ===

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH