CAN (Clean Air Now): Karin Spaink ligt onder vuur


E-Mail
Karin Spaink onder vuur van CAN


Van: Karin Spaink kspaink@x…


Aan: cannl@d…
cannl@d…

Datum: donderdag 26 oktober 2000 15:48

Onderwerp: Uw fouten


Op http://www.antenna.nl/nietrokers/an/f02100.html
beweert u, onder het kopje “Mediafouten”:


“1. ‘Nieuws aan tafel’ (RTL5, 9/10) liet toe dat schrijfster Karin
Spaink haar gesprekspartners Rick Nieman, Hans Hillen en Frenk van de Linden
in het openbaar vergiftigde. Ze had het over ‘recht op privacy’, maar is
kennelijk zó verblind dat ze niet ziet hoezeer haar eigen gedrag de privacy
schendt.”

Ten eerste was ik niet de enige roker: ook Frénk van der Linden (niet:
Frenk) rookte. Een dikke sigaar nota bene. Ik vraag me af hoe u die over het
hoofd heeft kunnen zien. Verblind door mijn rook?

Ten tweede heb ik op voorhand uitdrukkelijk met mijn tafelgenoten overlegd,
en niemand had bezwaar tegen mijn rook, noch tegen die van Frénk. U
veronderstelt dat het een aard heeft en richt, vechtend tegen rook, windmolens
op.

De genoemde fouten zijn niet die van “de” media, maar uitsluitend
de uwe.

– K –[Religion] is not merely the opium of the masses, it is the cyanide. – Tom
Robbins: Skinny Legs and All
From: Fons Nijpels  

Date: Thu Oct 26, 2000 5:17pm

Subject: Re: Uw fouten

Geachte mevrouw Spaink,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Ik kan u verzekeren dat het gerook van Frénk van der Linden in de uitzending
niet te zien is geweest, anders had ook hij een kat gekregen. Hoe het komt dat
zijn gepaf niet te zien was en dat van u wel, weet ik niet: eruit gesneden, of
toevallig gemist door de camera. Overigens is het wel een flauwe smoes om zich
achter hem te verschuilen, dat is echt het niveau van de zandbak. U legt uit
dat over het roken vooraf een afspraak is gemaakt. Deze informatie is aan de
kijker onthouden, waardoor het lijkt of er spontaan, zonder enige toestemming
wordt opgestoken. Daar moeten wij dus van uit gaan. Dat er moedwillig voor
gekozen wordt   is voor ons belangwekkende informatie, want daar
kregen we tot nu toe nooit een vinger achter. Het betekent dat er dus in volle
bewustzijn voor is gekozen om zó en niet anders het programma te maken. Dat
sluit dus toeval uit, en maakt de zaak nog kwalijker dan die al is. Want wat
is dat voor afspraak? Niets meer of minder dan georganiseerd onfatsoenlijk
gedrag, en er blijkt uit hoezeer men lak heeft aan de kijker en, het door de
vermenigvuldiging, al of niet opzettelijke, propagandistische effect ten
gunste van tabaksgebruik. De tabaksindustrie zal u dankbaar zijn! Blijkbaar
beseft u ook het belang van de zaak niet. In Nederland sterven jaarlijks
tienduizenden een voortijdige dood als gevolg van tabaksgebruik. Een veelvoud
raakt blijvend invalide. Niet-rokers worden op grote schaal buitengesloten, en
ongewenst, tot schade van hun gezondheid, blootgesteld aan tabaksrook. Dat
alles door een gebruikscultuur die u demonstratief en voor een groot publiek
in praktijk meende te moeten brengen. U maakt zich hierdoor medeschuldig aan
de gevolgen. Ik verzoek u daarom dringend dit voortaan na te laten, en uw
verslavingsgedrag te beperken tot uw privéomgeving of tot plaatsen waar
géén overlast kan worden gegenereerd. En roken op tv na te laten uiteraard.
Zelfs het voorstel doen is al onfatsoenlijk, dat zegt bijvoorbeeld Inez van
Eijck, een bekend deskundige over omgangsvormen. En u kunt toch wel een
halfuurtje buiten deze moeder van alle drugs, de ‘cyanide van de massa’ (zie
het PS bij uw mail)?

Met vriendelijke groet,

Fons Nijpels

CAN-voorzitter

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH