Bush wil VS-wijde test op psychische gezondheid

We beweren hier al langer dat overheid en farmaceutische industrie, met name in de VS, onder één hoedje spelen om de omzet van geneesmiddelen flink te verhogen. De grote druk op rokers om te stoppen, liefst met behulp van nicotinepleisters en -kauwgom of zelfs anti-depressiva, is daarvan het meest bekende voorbeeld. Hoe kan het ook anders? De farmaceutische industrie is een van de grootste sponsors van de Amerikaanse politieke partijen. Zij doneren meer dan 100% meer aan de politiek dan de tabaksindustrie.


President Bush gaat het nu echter pas echt bont maken. Via een oekaze, die geen goedkeuring van het congres nodig heeft, wil hij iedereen in de VS gaan verplichten om een test op psychische gezondheid te doen. Volgens insiders is dit bedoeld om de omzet van anti-depressiva tot historische hoogtes op te blazen….


Nicht zu fassen, das wir ja immer doller….! Wo soll das noch enden?Reporter . Bush will US Bevölkerung untersuchen lassen

 

Dank Recherchen einer sehr rührigen Person, wurde diese Meldung zwecks Verbreitung aufgetan (sie bleibt im Original erhalten, da von unglaublicher Bedeutung). Da ist eine Regierung voller Wahnsinn am Werk: Washington! Wiener Zeitung, 3.12.2004 http://www.wienerzeitung.at/framele…M13&Menu=219501 Bush-Plan erregt heftige Kritik . .

 

Psychotests als Hilfe für Pharmariesen Von Ritt Goldstein

 

“Bush plant, die gesamte amerikanische Bevölkerung auf Geisteskrankheiten untersuchen zu lassen”, behauptete das “British Medical Journal (BMJ)” in seiner Ausgabe vom 19. Juni. Ein System für verpflichtende Untersuchungen der mentalen Gesundheit wird derzeit ausgearbeitet. Die Kritiker sprechen von einem Albtraum, ausgeheckt von der pharmazeutischen Industrie, die Befürworter sehen darin einen “mutigen Plan von Präsident Bush, die letzten Barrieren niederzureißen”, denen sich Behinderte gegenüber sehen.

 

Obwohl die Idee, jeden auf geistige Gesundheit testen und behandeln zu lassen, vielen unglaubwürdig erscheint, existiert dennoch eine Verfügung, die Gesetzeskraft hat und somit keinen Beschluss des US-Kongresses benötigt. Auch in den USA ist der Öffentlichkeit diese Programm noch kaum bekannt. Entwickelt wurde es von der “Neue-Freiheit-Kommission des Präsidenten für mentale Gesundheit”. Mangelnde Sicherheit Kritiker meinen, dass es lediglich dazu diene, der pharmazeutischen Industrie neue Kunden zuzuführen. Es könnte auch sein, dass dieser Plan die großflächige Förderung der neuesten, sehr kostspieligen psychiatrischen Medikamente vorsieht.

 

Das Programm sieht nämlich ausdrücklich die Anwendung von Arzneien auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis vor. Und das obwohl erst kürzlich ein Skandal die mangelnde Sicherheit und Wirkung der am weitesten verbreiteten Arzneimittel, vor allem der Antidepressiva, aufgedeckt hat. Tödliche Nebeneffekte haben bereits zahlreiche Menschenleben gefordert. Die letalen Nebeneffekte traten zwar in klinischen Versuchen auf, die Information darüber wurde aber unterdrückt und/oder verzerrt.

 

Derzeit wird versucht, ein öffentliches Register von Testreihen und ihren Resultaten zu erstellen, ganz wichtige Informationen fehlen aber noch immer. “Keine Geheimniskrämerei bei Medikamententests”, titelte “BusinessWeek” am 9. September, und berichtete, dass trotz der Registrierung “die Information für Konsumenten und Ärzte nach wie von den großen Arzneimittelherstellern stammt.” “BusinessWeek” verlangt mehr unabhängige Versuche und betont, dass eine Regierungsstudie ergeben habe, dass Hormon-Ersatz-Therapien für Frauen “das Risiko von Herz-Infarkt, Schlaganfall und Brustkrebs” erhöhen.

 

Trotz der vielen Todesfälle, zu welchen die Unterdrückung und Verzerrung von Schlüsselinformationen geführt haben, wurde bis jetzt allerdings noch keine einzige Strafanklage gegen eine pharmazeutische Firma erhoben. Keine Durchbrüche “Ich finde, es hat seit den fünfziger Jahren nur sehr wenige ,Durchbrüche’ auf dem Gebiet der Medikamente gegeben. Die qualitativen Fortschritte in den letzten 50 Jahren haben nicht mit der Aufgeregtheit darüber Schritt gehalten”, sagt der führende britische Wissenschaftler und Psychiater David Healy, Autor des Buches “Let Them Eat Prozac”/Lasst sie Prozac einnehmen”. Befragt, ob er damit sagen wolle, dass “die bedeutenden Durchbrüche dann eigentlich auf dem Gebiet der Werbung statt der Medizin” stattgefunden haben, antwortet der Wissenschaftler: “Ja, das glaube ich. Und das gilt auch für die Art und Weise wie sie (die pharmazeutischen Industrien) ihre Strategien mit Hilfe der Gesundheitsministerien in den USA und in Großbritannien durchsetzen – wie etwa den Bush-Plan. Priorität für Medikamente Während in den USA kein allgemeiner Zugang zur Gesundheitsfürsorge besteht, sieht der mentale Gesundheitsplan von Bush vor, dass “alle Amerikaner an den bestmöglichen Einrichtungen und Ergebnissen teilhaben werden, unabhängig von Rasse, Geschlecht und ethnischer Herkunft”. Und die “Verschreibung von Medikamenten” hat Priorität ist ein Schwerpunkt des Planes.

 Betreft: Artikel uit de “Wiener Zeitung”, uitgave 3.-12-2004


 


Bush-Plan groept hevige kritiek op


Psychotests als hulp voor farma-giganten


 


Door Ritt Goldstein


 


“Bush is van plan, de hele Amerikaanse bevolking op geestesziektes te laten controleren” stelt het “British Medical Journal (BMJ)”in zijn editie van 19 juni jl.. Een systeem voor verplichte toetsing van de geestelijke gezondheid is momenteel in de ontwerpfase. Critici spreken hier over een nachtmerrie, bedacht door de farmaceutische industrie. Sympathisanten zien hierin een “moedig plan van president Bush om de laatste obstakels weg te nemen”, waar gehandicapten tegen aan hikken.


 


Hoewel het idee, om iedereen op zijn geestelijke gezondheid te testen en te laten behandelen voor velen ongeloofwaardig is, bestaat er desondanks een beschikking die de kracht van een wet heeft en maar aan geen besluit van het US-congres onderworpen is. Ook in de VS is dit programma bij de bevolking nog nauwelijks bekend. Het plan is ontwikkeld door de ‘Nieuwe-vrijheid-commissie van de president voor geestelijke gezondheid”.


 


Veiligheid gebrekkig


Critici denken, dat dit alleen bedoeld is om de farmaceutische industrie aan nieuwe klanten te helpen. Het zou ook kunnen, dat dit plan de bevordering op grote schaal van de nieuwste, erg dure, psychiatrische medicamenten ten doel heeft. Het programma plant uitdrukkelijk de toepassing van medicamenten uit de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. En dit hoewel kort geleden pas een schandaal de gebrekkige veiligheid en werking van de vaakst toegepaste  medicamenten, vooral van de antidepressiva, heeft onthuld. Dodelijke bijwerkingen hebben reeds talrijke levens geëist.


De letale bijwerkingen bleken wel in klinisch onderzoek. De informatie hierover werd echter weggemoffeld en/of  foutief weergegeven. Momenteel probeert men een openbaar register van studies en hun resultaten op te zetten. Erg belangrijke informatie ontbreekt echter nog steeds. “Geen geheimen bij medicamententests” kopte BusinessWeek op 9-9 jl. en zei, dat ondanks de registratie “de informatie voor consumenten en artsen onveranderd van de grote medicamenten-producenten afkomstig is”.


BusinessWeek eist meer onafhankelijk onderzoek en beklemtoont, dat een studie door de regering heeft uitgewezen, dat hormoonvervangings-therapie voor vrouwen “het risiko voor hartinfarct, beroerte en borstkanker” verhoogt. Ondanks de vele doden, waartoe het achterhouden en foutief weergeven van cruciale informatie heeft geleid, is tot nu toe echter nog geen enkele aanklacht tegen een farmaceutisch bedrijf ingediend.


 


Geen doorbraken


“Ik denk, dat sinds de jaren 50 slechts zeer weinig ‘doorbraken’ op het gebied van medicamenten zijn geweest. De kwalitatieve vorderingen van de laatste 50 jaar liepen niet in de pas met de euforieën hierover”, zegt de leidende Britse wetenschapper en psychiater David healy, auteur van het boek “Let Them Eat prozac”. Op de vraag of hij daarmee wilde zeggen, dat “de belangrijke doorbraken dan eigenlijk meer op het gebied van de reclame dan in de geneeskunde” zouden hebben plaatsgevonden, antwoordt Healy. “Ja, dit is mijn mening. En dit geldt ook voor de manier, waarop zij (de farmaceutische industrieën) hun strategie met behulp van de gezondheidsministeries in de VS en in Groot-Brittannië doorzetten – zoals b.v. het Bush-plan:


 


Prioriteit voor medicijnen


Hoewel in de VS de gezondheidszorg niet algemeen toegankelijk is, beaamt het Bush-gezondheidsplan, dat “alle Amerikanen aan de best mogelijke faciliteiten en resultaten zullen deelnemen, onafhankelijk van ras, geslacht en etnische afkomst”. En “het voorschrijven van medicijnen” heeft de prioriteit in dit plan.


Verplicht onderzoek van volwassen Amerikanen moet routine zijn bij periodiek lichamelijk onderzoek, ook bij senioren en voor de schooljeugd. Ook kleuterschoolkinderen zullen tot periodiek onderzoek worden opgeroepen.


De therapie met medicamenten wordt als de ruggengraat van de behandeling voorgesteld. ABC berichtte, dat Amerikaanse kinderen < 5 jaar de “snelst groeiende groep voor anti-depressiva” zijn. Associated Press (AP) reageerde op 15 september jl. met de melding, dat wetenschappelijke adviseurs van de VS-regering aanbevelen, anti-depressiva van serieuze waarschuwingen” te voorzien, omdat de zogenaamde therapie “suicidaal gedrag bij kinderen en de jeugd teweeg kan brengen”.


 


Verbazende distributieplaatsen


In de VS kunnen ouders nu reeds strafrechtelijk worden vervolgd bij afwijzing van toediening van psychofarmaca aan hun kinderen. Een bericht van 7 juni jl. bij ABC wees er op, dat tegen ouders een aanklacht kan worden ingediend “wegens kindermisbruik, van verwaarlozing of diverse andere misdaden jegens het kind” indien zij wensen, dat hun kind opgroeit zonder psychofarmaca. Typisch is, dat de farmaceutische industrie nauwe binding heeft tot vele medewerkers, die het Bush-plan hebben ontworpen.


De industrie speelde ook een belangrijke rol bij de financiering van een voorloper: het Texas Medication Algorithm Project (TMAP). TMAP begon in 1995, toen Bush nog gouverneur van Texas was, als gemeenschappelijk project van mensen uit de farmaceutische industrie, de universiteit van Texas en de overheidsafdeling voor geestelijke gezondheid. Op 19 juni jl. berichtte het “BMJ”: “dezelfde politiek-farmaceutische alliantie, die het Texas-project voortbracht”zou ook hier achter de aanbevelingen van de Nieuwe-Vrijheid-Commissie staan. Deze alliantie zou in de startblokken staan, om de inspanningen van het TMAP-project tot  de schaal van uitgebreide nationale politiek te verheffen, waar bij geestesziekten dure, gepatenteerde medicamenten met dubieus nut en dodelijke bijwerkingen” zullen worden toegepast.


 


“Misleide mensen”. En samenvattend merkt Read op: “Ik veronderstel, dat er sommigen in de regering zitten, die werkelijk geloven, dat deze ideeën goed zijn voor de mensen en die van de duistere samenhangen, de Orwellse toespelingen en de reusachtige voordelen voor de farmaceutische industrie geen benul hebben. Goed bedoelende, echter totaal misleide mensen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH