Brief aan NS

FNV Bondgenoten, Stichting Rokersbelangen en Forces Nederland schreven gezamenlijk een open brief aan de directie van de NS, waarin ze zich verzetten tegen de manier waarop de NS het roken op treinen wil gaan aanpakken. De handhaafbaarheid van een dergelijke maatregel is zeer beperkt en het zal agressie opwekken.

Amsterdam, 14 februari 2003

Geachte .,

FNV Bondgenoten, Stichting Rokersbelangen en Forces Nederland vragen graag uw aandacht voor het volgende.

NS gaat na de zomer starten met het dichtlassen en verwijderen van asbakken in treinen. Wij vinden dit praktisch ongewenst én wettelijk onnodig. In deze brief zetten wij uiteen waarom wij ons grote zorgen maken over de wijze waarop aan deze maatregelen invulling worden gegeven.

De directe aanleiding van onze zorg zijn signalen die wij krijgen van bezorgde NS-medewerkers. In de praktijk zullen zij de belangrijkste rol moeten gaan spelen bij handhaving en voorlichting van de nieuwe maatregel, terwijl hen hiervoor de instrumenten ontbreken. Want is het niet zo dat bij Wet alleen een Inspecteur van de Keuringsdienst van Waren gemachtigd is tot beboeten? En dat, terwijl uw personeel geacht wordt het verbod in de treinen te handhaven. Onbegrip en agressie zal uw personeel ten deel vallen. Al met al een aanzienlijke taakverzwaring en verantwoordelijkheid.

Daarnaast benadeelt u met invoering van deze maatregel zo’n 30% van uw klanten, terwijl u ook na ingang van de nieuwe Tabakswet wettelijk niet eens verplicht bent rookvrije treinen rond te laten rijden. Wij vragen ons dan ook af wat de wettelijke basis en de logische redenering is voor de NS om over te gaan tot deze maatregel.

Daarom roepen wij u op om 1.) aan te geven waarop u uw huidige aanpak baseert, en 2.) in goed overleg met vakbonden, reizigersorganisaties en andere betrokkenen, nader te onderzoeken wat de juiste manier is om invulling te geven aan de door u voorgestelde maatregel.

Een afschrift van deze brief zal worden verzonden naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Vaste Kamercommissies van VWS en V&W.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH