Beroepsschrift bij Zwitserse rechtbank

In Geneve is per handtekeningenactie een volksinitiatief gestart met als doel: absoluut rookverbod in alle openbare gebouwen, waarbij ook kroegen en restaurants worden betrokken. Volksinitiatieven moeten aan het volk ter stemming worden voorgelegd.


Ivan Slatkine, uitgever en politicus in Geneve, heeft de ster-advocaat Charles Poncent opdracht gegeven, bij de opperste bondsrechtbank bezwaar in te dienen. Er bij betrokken als expert is Prof. Auer van de universiteit Geneve. Hij had reeds in opdracht van Japan Tobacco advies over de rechtmatigheid van het algemeen rookverbod uitgebracht.

“Rookverbod tegen de grondwet”


Het uitstekend verwoorde beroep komt er op neer, dat het de vraag is of een
algemeen rookverbod zin zou hebben gezien de níet geciteerde studies die
bewijzen – en in tegenspraak zijn met de vele wél geciteerde studies tégen roken
– dat meeroken geen schade toebrengt. Er worden verder tal van bezwaren tegen
het aanvechten van de diverse grondwettelijke rechten van de roker.

Ook
de vrijheid van het individu wordt in het volksinitiatief  bevochten onder
het mom, dat roken niet deel van de persoonlijke vrijheid is, doch een
verslavingsziekte, waarop deze persoonlijke vrijheid niet van toepassing is.


Het beroepsschrift komt tot de conclusie, dat dit initiatief geannuleerd
dient te worden.


Links naar meest militante Zwitserse anti-rook-organisatie (in het
Frans):


Slatkine   http://www.prevention.ch/hebdo6sept2006.jpg
Beroepsschrift  
http://www.prevention.ch/inigdgetf06.pdf


(Vertaald uit het Duits door Morse)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH