Zyban wél veilig(?)

In Groot-Brittannië is melding gemaakt van 35 sterfgevallen van mensen die de antirookpil gebruikten. Ook in Nederland is gemeld dat iemand die Zyban slikte, is overleden. Maar er is geen aanwijsbaar oorzakelijk verband, aldus een woordvoerder van het CBG. Het college ziet geen aanleiding maatregelen te nemen.

De bijsluiter geeft aan dat het middel diverse bijwerkingen kan hebben, zoals verwardheid, slapeloosheid, koorts en depressie. Ook wordt gewaarschuwd voor het risico op toevallen die bij naar schatting een op de duizend gebruikers kunnen optreden.

Het CBG wijst erop dat het bij de sterfgevallen in overgrote meerderheid gaat om 40-plussers die proberen te stoppen met roken en mogelijk al een verhoogde kans hebben op hart- en vaatproblemen.

Wie wil ophouden met roken, kan gerust naar de huisarts gaan om het middel te vragen, aldus de woordvoerder van het CBG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH