Roken en wiegendood

Risicofactoren

Literatuur over wiegendood heeft, naast passief roken, talrijke mogelijke risicofactoren voor wiegendood belicht. Bij de moeder zijn mogelijke risicofactoren: leeftijd, burgerlijke staat, sociaal-economische status, opleidingsniveau, ras, infecties van de urogenitale delen, meerdere geboortes, alsmede onderzoeken en zorg rond de bevalling. Bij het kind zijn het de leeftijd op het moment van de wiegendood, tijd of dag van de wiegendood, jaargetijde bij de geboorte/de wiegdood, slaappositie: op de buik, op de rug of op zijn zij, afwijkende dingen bij geboorte en direct daarna, zweten, het bed delen met een ander en borstvoeding. Bij de vader zijn dat het beroep, opleidingsniveau en rookgewoonte. Bij het milieu de huisvesting, aantal personen in het huishouden en geografische ligging.

Zoals zoveel andere ziekten en fenomenen is wiegendood een verschijnsel, dat met vele risico-factoren in verband gebracht wordt, waarvan geen enkele factor als “oorzaak” bestempeld kan worden, want de mogelijke bijdrage van allen of enkele factoren – wanneer dit zo is – is niet te achterhalen.

Prof. Richard Doll, ongetwijfeld een gezaghebbende op het gebied van de epidemiologische wetenschap, concludeerde reeds lang geleden, dat het optreden van ziektes waarvoor meerdere risico-factoren zijn aan te wijzen, geen wetenschap kan zijn en alleen mogelijkheden biedt ter interpretatie, die vaak ”rijk aan fantasie” blijkt te zijn.

Prof. Kenneth Rothman, nog een grootheid op het gebied van de epidemiologie, heeft dezelfde mening. Wel beweerde hij, dat, hoewel conclusies niet mogelijk zijn, volksgezondheid zo belangrijk is, dat actief handelen een vereiste is en dat hoewel we eigenlijk maar weinig afweten van het verschijnsel “wiegendood”, we toch  oorzaken zullen moeten aanwijzen. Er zit een behoorlijke fout in deze redenering: zonder correcte oorzaken voor een verschijnsel, kan er geen gepaste actie worden ondernomen. Wat Prof. Rothman had moeten zeggen is dat bepaalde “gezondheidsexperts” – en in het bijzonder de gezondheidsfanatiekelingen – zich het recht toekennen om het leven van mensen binnen te dringen met behulp van junk-science met conclusies, die door geen enkel wetenschappelijk feit worden ondersteund. Op deze manier hebben ze de regering/instanties in hun macht en eisen ze publieke toestemming voor hun acties alleen omdat de macht aan hen is. Inderdaad een revolutie.

Sommige verdwaalde figuren vergeten dat we in de 21e eeuw zijn, in een open democratie waar processen met feiten aan het publiek uitgelegd dienen te worden. We denken dat maar weinigen iets ertegen in zouden brengen, wanneer na deugdelijke studies gezegd zou worden “Het lijkt erop, dat blootstelling aan passieve rook aan wiegendood gerelateerd zou kunnen worden. Dit betekent niet een beredenering, en waarschijnlijk heeft het er niets mee te maken, maar misschien zou het beter zijn, in de buurt van (kleine) kinderen niet te roken.” In plaats hiervan wordt de harde lijn gevolgd in de veronderstelling, meer van een zaak af te weten dan anderen, dit ontslaat niet uit de verplichting tot uitleg want vermoedelijke goede bedoelingen alleen rechtvaardigen niet hun arrogantie. In vervolg op het The Globe and Mail item, vecht de anti-roker Mr. Vandermeulen voor het “in de gaten houden wat mensen thuis uitvoeren”. Uitstekend idee!

En zo komt het dat nicotine in de longen van niet-rokers steeds opnieuw weer wordt opgevoerd om bij lichtgelovige mensen antirook-gedachten teweeg te brengen. De opzettelijke verwarring tussen blootstelling en oorzaak is nog een extra vorm van bedrog door de junk-science, om de publieke mening zodanig te manipuleren dat men denkt, dat de oorzaak bewezen is, terwijl er geen oorzaak bekend is. Het is duidelijk, dat gezondheidsmaffia excuses zoekt om onze huizen binnen te kunnen dringen, misschien met een rook-detector of bij voorkeur een camera, die verboden is met een centrale meldkamer bij de politie, klaar om ons de cel in te slingeren, zouden ze ons op roken in het bijzijn van kinderen betrappen. George Orwell is er al, duidelijker dan ooit en geheel gerealiseerd. Tegenwoordig is anti-roken een “wetenschap” op hetzelfde niveau als de “wetenschap” die leidde tot rassendiscriminatie en Jodenvervolging. Zijn we klaar om slaaf te worden, of zijn wij voorbereid om ons te verdedigen tegen de ingrijpende leugens van de “therapie-staat” en zijn volgelingen?

Links

 • 21-11-2002: Nieuwe oorzaak van wiegendood gevonden
  Vijf procent van de baby’s die aan wiegendood sterven doen dat tengevolge van een hartafwijking waarvan bekend is dat deze ook bij jeugdigen en jong volwassenen tot een plotselinge dood kan leiden.

   Het is voor het eerst dan een échte doodsoorzaak voor wiegendood bewezen is, volgens dit Yahoo artikel.

 • 2 november 2002: Wiegendood gevolg van gebruikte matras?
  Alhoewel de onderzoeker niet geheel zeker is van zijn onderzoeks-resultaten en er nog geen zware conclusies aan wil verbinden, blijkt ook uit eerder Italiaans onderzoek dat niet de roker maar een bacterie als moordenaar kan worden beschuldigd van die onschuldige baby’tjes.

  Wat zal de volgende loze beschuldiging zijn, van de anti-rook groepen, dat door eerlijk wetenschappelijk onderzoek onderuit wordt gehaald?

 • 9 oktober 2002: Bij wiegendood ligging toch allerbelangrijkste
  Nieuw onderzoek bevestigt dat kinderen met buikligging nog steeds de meeste kans hebben op vroegtijdig overlijden door wiegendood. Vooral in de VS komt het nog relatief veel voor, vooral in de zwarte gemeenschappen:

    “In this country, there’s still about 20 percent of parents who report using the stomach position. In other countries, where they’ve had these campaigns, the rate is more like 1 or 2 percent,” says lead author Dr. Fern Hauck, director of research in the Department of Family Medicine at the University of Virginia Health System.

 • 28 april: Wiegendood niet veroorzaakt door meeroken, maar door infectie
  Het moet een flinke klap in het gezicht van de anti-rokers beweging zijn. De door hen altijd weer rondgebazuinde stelling dat meeroken wiegendood veroorzaakt, blijkt nu absoluut op niets dan nonsens te zijn gebaseerd.
  Researchers told a conference on infectious diseases Thursday that a shock-producing byproduct of E. coli was found in the blood of all SIDS babies tested, but in none of the infants used as a comparison.
  Experts not connected with the research said the toxic infection theory is plausible
  .”
  Anti-rokers geven maar al te graag de schuld aan de in hun ogen asociale rokers, maar steeds vaker blijkt er heel iets anders in het spel te zijn.
 • Smoking and SIDS, Forces Evidence Archive
  Een verzameling van artikelen over wiegendood (SIDS).

Gezondheids-fanatisme dringt onze huizen binnen

Een “Meeroken en wiegendood”–bericht toont aan, dat slachtoffers van wiegendood “veel meer nicotine bevatten”, zo bericht de National Post in Canada op 21-2 jl. Het artikel werd overgenomen door “The Globe and Mail”. Dit schoolvoorbeeld van junk-science heeft alles in zich om een gevaarlijk wapen te gaan worden in de hand van de anti-rook-mafia.

Reeds een hele tijd al proberen Orwell-achtige gezondheids-fanaten een link te leggen tussen de mysterieuze wiegendood en meeroken, om met deze leugen ouders zich nóg meer crimineel te laten voelen. Deze opgewarmde story brengt nu deze fanaten weer en stuk dichter bij hun doel.

We hebben de desbetreffende studie nog niet goed kunnen doornemen, maar te oordelen naar de krantenartikelen, hoeven we ons geen zorgen te maken. Dit “wetenschappelijk onderzoek” heeft niets kunnen bewijzen. Wél zullen we ons zorgen moeten maken over de manier waarop door de anti-rook-mafia naar aanleiding van de onderzoeksresultaten verder gemanipuleerd zal gaan worden. Er zijn slechts 40 gevallen van wiegendood onderzocht, waardoor deze studie maar “lichtgewicht” is. De gemeten waarden in de longen zeggen op zich niets. Immers, “The Globe and Mail” zelf  bericht dat het gevonden gemiddelde van 24 nanogram/gram bij de “blootgestelde” kinderen “bijna het dubbele” van de “niet-blootgestelde” kinderen was. Dit betekent, dat bij de “niet blootgestelde” kinderen de concentratie ca. 12 nanogram/gram was. Het probleem hier is de absurde aanname, dat minder dan het dubbele van de nicotine-concentratie “de oorzaak” is van wiegendood. Er staat nog meer onzin: het onderzoeksverslag kwalificeert nicotine van 24 nanogram/gram in longweefsel als “hoog gehalte” – een hoog gehalte in vergelijking met wat, wanneer in niet blootgestelde kinderen al meer dan de helft te vinden is?

Dit geeft aanleiding tot heel wat vragen, die echter door deze kranten niet beantwoord worden, namelijk: aan de hand van welke criteria zijn de controlepersonen (“niet-blootgestelde” kinderen) uitgekozen? Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid dat er controlepersonen waren die geen of weinig nicotine in hun longen hebben en zodoende een studie produceren die gegarandeerd een verschil tussen de gevallen (“blootgestelde” kinderen) en niet-blootgestelde kinderen laat zien. Verder is er de vraag hoe het weefsel uit de longen werd uitgekozen: wáár in de longen, want nicotine bevindt zich hoofdzakelijk in vetweefsel; op welk tijdstip na het overlijden werd het monster genomen, hoe is het weefsel houdbaar gemaakt, in welke vloeistoffen in welke hoeveelheden, voor hoe lang, gekoeld of niet; hoe werd de analyse gedaan: was deze precies dezelfde voor de gevallen en de controle-personen? En er zijn nog heel wat meer vragen die gesteld kunnen worden.

Inderdaad, de krantenberichten spreken van nicotine-concentratieverschillen tussen de diverse weefselmonsters. Bij tenminste 3 gevallen van wiegendood was zelfs helemaal geen nicotine te vinden geweest. En zeker zouden de auteurs van deze studie niet kunnen stellen, dat nicotine de oorzaak is van wiegendood, gezien het feit dat nicotine als veilig geldt bij de US-FDA, bij Health Canada, en talloze andere regulerende instanties wereldwijd. Er bestaan immers nicotine-pleisters, -kauwgom en andere tabaksvervangers, die door elke tiener gekocht en gebruikt kunnen worden. Dit zijn allemaal producten, die veel meer nicotine bevatten dan een pakje sigaretten.

Deze studie is zeker niet als waterdicht aan te merken:  niet aangetoond is dat nicotine of welk ander bestanddeel van omgevingsrook mogelijke oorzaken van wiegendood waren of zijn. Er is alleen mogelijk te concluderen, dat de echte bedoeling van de “studie” is om angst en verdachtmakingen bij Jan-met-de-pet op te roepen, in lijn met de bedrieglijke traditie van anti-rook-activisten.

The Globe en Mail bevestigen zelf dat wiegendood “samenhangt met onderontwikkelde of misvormde circuits in de hersenen, die de ademhaling en hartfunctie verzorgen”, dus hier wordt “de oorzaak nicotine” uit de studie tegengesproken. Zou meeroken een co-factor zijn bij wiegendood? Wanneer de oorzaken vele kunnen zijn en ze onbekend zijn, dan is alles mogelijk en onmogelijk. En we bevinden ons op het terrein van pure speculatie. The Globe en Mail stelt ook, dat “baby’s, die op hun buik slapen of op hun rug, 30 % minder kans hebben om aan wiegendood te overlijden”. Hebben we een oorzaak en een mogelijkheid tot genezing?!

Literatuur over wiegendood heeft talrijke mogelijke risicofactoren voor wiegendood belicht, behalve de blootstelling aan passief roken. Bij de moeder zijn mogelijke risicofactoren: leeftijd, burgerlijke staat, sociaal-economische status, opleidingsniveau, ras, infecties van de urogenitale delen, meerdere geboortes, alsmede onderzoeken en zorg rond de bevalling. Bij het kind zijn het de leeftijd op het moment van de wiegendood, tijd of dag van de wiegendood, jaargetijde bij de geboorte/de wiegdood, slaappositie: op de buik, op de rug of op zijn zij, afwijkende dingen bij geboorte en direct daarna, zweten, het bed delen met een ander en borstvoeding. Bij de vader zijn dat het beroep, opleidingsniveau en rookgewoonte. Bij het milieu de huisvesting, aantal personen in het huishouden en geografische ligging.

Zoals zoveel andere ziekten en fenomenen is wiegendood een verschijnsel, dat met vele risico-factoren in verband gebracht wordt, waarvan geen enkele factor als “oorzaak” bestempeld kan worden, want de mogelijke bijdrage van allen of enkele factoren – wanneer dit zo is – is niet te achterhalen. Prof. Richard Doll, ongetwijfeld een gezaghebbende wetenschapper op het gebied van de epidemiologie, concludeerde reeds lang geleden, dat het optreden van ziektes waarvoor meerdere risico-factoren zijn aan te wijzen, geen wetenschap kan zijn en alleen mogelijkheden biedt ter interpretatie die vaak ”rijk aan fantasie” blijkt te zijn. Prof. Kenneth Rothman, nog een grootheid op het gebied van de epidemiologie, heeft dezelfde mening. Wel beweerde hij, dat, hoewel conclusies niet mogelijk zijn, volksgezondheid zo belangrijk is, dat actief handelen een vereiste is en dat hoewel we eigenlijk maar weinig afweten van het verschijnsel “wiegendood”, we toch  oorzaken zullen moeten aanwijzen. Er zit een behoorlijke fout in deze redenering: zonder correcte oorzaken voor een verschijnsel, kan er geen gepaste actie worden ondernomen. Wat Prof. Rothman had moeten zeggen is dat bepaalde “gezondheidsexperts” – en in het bijzonder de gezondheidsfanatiekelingen – zich het recht toekennen om het leven van mensen binnen te dringen met behulp van junk-science met conclusies, die door geen enkel wetenschappelijk feit worden ondersteund. Op deze manier hebben ze de regering/instanties in hun macht en eisen ze publieke toestemming voor hun acties alleen omdat de macht aan hen is. Inderdaad een revolutie.

Daarom kan Dr. Aurore Côté niet rederlijkerwijs tot de conclusie komen, dat “ouders, die stoppen met roken, de kans op wiegendood aanzienlijk kunnen verlagen.” Ze zou het moeten weten, of ze zou terug moeten naar school; of misschien is het enkel haar bedoeling om bij te dragen aan de bedrieglijke anti-rook-vingerwijzingen en speculaties voor een naïef volk als zijnde “bewijs” en “positieve uitslag”.

Het onderzoek heeft absoluut geen bewijswaarde. Een ander nieuwsbericht van Yahoo heeft als kop: “wetenschappers bewijzen, dat meeroken een risico-factor is voor wiegendood”, en dit verdient de prijs voor elkaar tegensprekend nieuws. In het stuk is te lezen, dat Dr. Koren, hoofd van de “studie”, stelt, dat “Tot de dag van vandaag er slechts 2 factoren zijn die zonder twijfel met wiegendood geassocieerd kunnen worden… hoe het kind slaapt…. En de tweede zijn inderdaad sigaretten”.

Echt waar? Nou, wees eens even eerlijk, Dr. Koren! We zijn tot de conclusie gekomen dat uw stuk absoluut niets bewijst, zonder het te lezen. Dus onderbouwt u uw stellingen alstublieft met een echte bewijsvoering, of stopt u met het misleiden van mensen. Waarom bewijst u niet het tegendeel van wat wij denken? Wij staan heel erg positief tegenover een open discussie over uw “bewijs” op de pagina’s van FORCES, en wij zullen uw woorden ongewijzigd overnemen – in tegenstelling tot wat de anti-rook fanatici doen! Dr.Côté, waarom vertelt u het  publiek niet dat uw bewering net zo onbruikbaar is, zoals elke wetenschapper dient te doen, of geeft u de voorkeur aan de professioneel veilige kant van de anti-rokers en de junk-science?

Sommige verdwaalde figuren vergeten dat we in het 21e eeuw zijn, in een open democratie waar processen met feiten aan het publiek uitgelegd dienen te worden. We denken dat maar weinigen iets ertegen in zouden brengen, wanneer na deugdelijke studies gezegd zou worden “Het lijkt erop, dat blootstelling aan passieve rook aan wiegendood gerelateerd zou kunnen worden. Dit betekent niet een beredenering, en waarschijnlijk heeft het er niets mee te maken, maar misschien zou het beter zijn, in de buurt van (kleine) kinderen niet te roken.” In plaats hiervan wordt de harde lijn gevolgd in de veronderstelling, meer van een zaak af te weten dan anderen. Dit ontslaat niet van de verplichting tot uitleg want vermoedelijke goede bedoelingen alleen al rechtvaardigen hun arrogantie. In vervolg op het The Globe and Mail item, vecht de anti-roker Mr. Vandermeulen voor het “in de gaten houden wat mensen thuis uitvoeren”. Uitstekend idee!

En zo komt het dat nicotine in de longen van niet-rokers steeds opnieuw weer wordt opgevoerd om bij lichtgelovige mensen antirook-gedachten teweeg te brengen. De opzettelijke verwarring tussen blootstelling en oorzaak is nog een extra vorm van bedrog door de junk-science, om de publieke mening zodanig te manipuleren dat men denkt, dat de oorzaak bewezen is, terwijl er geen oorzaak bekend is. Het is duidelijk, dat gezondheidsmafia excuses zoekt om onze huizen binnen te kunnen dringen, misschien met een rook-detector of bij voorkeur een camera, die verbonden is met een centrale meldkamer bij de politie, klaar om ons de cel in te slingeren, zouden ze ons op roken in het bijzijn van kinderen betrappen. George Orwell is er al, duidelijker dan ooit en geheel gerealiseerd. Tegenwoordig is anti-roken een “wetenschap” op hetzelfde niveau als de “wetenschap” die leidde tot rassendiscriminatie en Jodenvervolging. Zijn we klaar om slaaf te worden, of zijn wij voorbereid om ons te verdedigen tegen de ingrijpende leugens van de “therapie-staat” en zijn volgelingen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH