Astma en roken

Het tegendeel bleek waar: wanneer in huis gerookt werd vonden er juist minder bezoeken aan de astma specialist plaats dan wanneer er sprake was van een rookvrije omgeving. Zie: http://thorax.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/56/1/9.

Een nieuw bewijs voor onze opvatting dat meeroken juist het immuunsysteem van kinderen leert helpen ontwikkelen zodat ze later minder last krijgen van longziekten?

Advies voor vervolgonderzoek

 • Roken in huis bij huidige, oudere astmapatiënten. Hoe was het in hun jeugd? Rookten de ouders van deze patiënten?

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH