Astma en hygiëne

NIJMEGEN – De hoge hygiënestandaard in de Westerse wereld en het inenten tegen tal van infectieziekten spelen naar alle waarschijnlijkheid een grote rol bij de verontrustende toename van chronische ziekten als astma, allergiën en diabetes (suikerziekte).

Dit bracht prof.dr. J. Galama gisteren naar voren bij de aanvaarding van het hoogleraarschap virologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Galama heeft met name onderzoek gedaan naar het mazelenvirus en de enterovirussen, waartoe onder meer het poliovirus behoort. Hij noemt het opmerkelijk dat het poliovirus pas tot kinderverlamming leidde op het moment dat eind 19e eeuw de hygiëne enorm toenam.

Antistoffen

“Uit onderzoek is gebleken dat onder onhygiënische toestanden zuigelingen al kort na de geboorte met poliovirus besmet werden. De baby’s waren beschermd met antistoffen van de moeder, waardoor het virus alleen een darminfectie veroorzaakte. Hierdoor ontstond een natuurlijke bescherming tegen het virus. Met de toegenomen hygiëne werden kinderen pas op latere leeftijd besmet waardoor de infectie veel ernstiger verliep en verlammingen kon veroorzaken”, aldus een uitleg van Galama.

Volgens zijn analyse zou het enterovirus het afweersysteem in de war schoppen en op die manier bijdragen aan het ontstaan van auto-immuunziekten zoals diabetes. “Dat kan onmogelijk komen door een toename van het aantal enteroinfecties, temeer daar diabetes het meest voorkomt in Zweden en Finland, landen met de hoogste hygiënische standaard. Je kunt je dan ook afvragen of niet het omgekeerde het geval is. Door de toegenomen preventie en hygiëne krijgt het enterovirus juist makkelijker de kans om de afweer in de war te sturen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH