Componenten zijstroomrook

Een veel gehoorde uitspraak onder de anti-rokers is het feit dat er geen veilige concentratie aan omgevingsrook bestaat. Er bestaan echter wel degelijk normen voor de stoffen die in tabaksrook, maar ook in rook van bijvoorbeeld kaarsen, barbecue of open haard, voorkomen.

Anti-rokers geven vaak aan dat er 40 carcinogene stoffen in deze rook zitten. In werkelijkheid blijkt het slechts om 9 stoffen te gaan. Stoffen waarvan de concentraties dermate laag zijn dat de hoeveelheid gevaarlijkste stof, Arsenicum, in de zijstroomrook van één sigaret 150.000 keer kleiner is dan de hoeveelheid arsenicum in één glas water.

De volgende tabel geeft aan hoeveel sigaretten in een ruimte van 100 m3 zouden moeten worden gerookt om boven de voor deze chemicaliën gestelde normen uit te komen:

Zijstroomrook
Component
Zijstroomrook uitvoer
mg/sigaret
Norm
mg/m3
Benodigde
sigaretten
Methylchloride0.880.301,170
Acetaldehyde1.26180.001,430
Nitrogeen oxides2.8050.001,780
Phenol0.2519.007,600
Benzeen10.2432.0013,300
Dimetylamine0.03618.0050,000
Benzo(a)pyreen0.000090.20222,000
Polonium0.4pCi3pCi/l750,000
Tolueen0.000035375.001,000,000

Het lijkt niet aannemelijk dat deze enorme hoeveelheden in een normale omgeving, en zeker niet in een werkomgeving of thuis, ooit gehaald zullen worden.

Een berekening

Stel het lokaal is 2,5 mtr hoog. Dan is het een oppervlak van 40 m2. Als er per m2 één roker staat hebben we dus te maken met 40 rokers. Een roker rookt één sigaret per 5 minuten. Volgens de norm zouden dan 1170 sigaretten moeten worden gerookt om de gevaarlijke niveaus te bereiken. De tijd die de rokers daarvoor continu(!) moeten roken (in het meest ongunstigste geval) is dan:

Tijd=(1170/40)*5 minuten
=146.25 minuten
=2,4375 uur

Onder deze condities zou zelfs de zwaarste roker binnen het uur de ruimte verlaten…

De uitspraak is natuurlijk compleet belachelijk: als er geen laagste normen zouden zijn, dan zouden er ook geen auto’s kunnen rijden, kaarsen worden gebrand of een open haard kunnen worden gestookt.

Verbranden is een natuurlijk proces en aan de stoffen die daar bij vrijkomen wordt de mens al sinds de uitvinding van het vuur blootgesteld. In al die miljoenen jaren heeft het lichaam zich daar aan aangepast en verdedigingsmechanismen opgezet. Zouden we als mens ons geheel aan dit soort omgevingsstoffen onttrekken, dan zou de afweer daartegen langzaamaan afnemen.

De toekomstige omgeving van de mens zou dan wel eens de vorm van een couveuse kunnen gaan aannemen…..


Lees ook:

 • Toxic Toxicology
  CDC notes that ETS is diluted in the air before it is inhaled and thus is less concentrated than MS (mainstream smoke).  Further, … on the basis of urinary cotinine concentrations, the NRC [1986] concluded that non-smokers exposed to ETS absorb the equivalent of 0.1 to 1.0 cigarettes a day.  On the basis of 1985 data, NIOSH estimates that each cigarette smoker in the US smokes an average of about 21 cigarettes a day.  Blood and urine samples analyzed for vapor phase nicotine indicate that nonsmokers exposed to ETS absorb about 1% of the tobacco combustion products absorbed by active smokers [NRC 1986: DHHS 1986].  If these urine and blood samples were accurate, that would indicate that, at most, ETS would account for only 0.021 cigarette over exposure to 21 cigarettes on average. 
 • Carcinogeen A? (EPA rapport)
 • Meeroken volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
 • De meeroken onderzoeken

1 Om de complete uitstoot van de auto’s in Californië in één jaar te produceren zouden alle rokers van de wereld samen zo’n 5000 jaar achter elkaar moeten roken.

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH