Karin Spaink onder vuur van CAN

Van: Karin Spaink kspaink@x… 
Aan: cannl@d… cannl@d…
Datum: donderdag 26 oktober 2000 15:48
Onderwerp: Uw fouten

Op http://www.antenna.nl/nietrokers/an/f02100.html beweert u, onder het kopje “Mediafouten”:

“1. ‘Nieuws aan tafel’ (RTL5, 9/10) liet toe dat schrijfster Karin Spaink haar gesprekspartners Rick Nieman, Hans Hillen en Frenk van de Linden in het openbaar vergiftigde. Ze had het over ‘recht op privacy’, maar is kennelijk zó verblind dat ze niet ziet hoezeer haar eigen gedrag de privacy schendt.”

Ten eerste was ik niet de enige roker: ook Frénk van der Linden (niet: Frenk) rookte. Een dikke sigaar nota bene. Ik vraag me af hoe u die over het hoofd heeft kunnen zien. Verblind door mijn rook?

Ten tweede heb ik op voorhand uitdrukkelijk met mijn tafelgenoten overlegd, en niemand had bezwaar tegen mijn rook, noch tegen die van Frénk. U veronderstelt dat het een aard heeft en richt, vechtend tegen rook, windmolens op.

De genoemde fouten zijn niet die van “de” media, maar uitsluitend de uwe.

– K –

[Religion] is not merely the opium of the masses, it is the cyanide. – Tom Robbins: Skinny Legs and All


From: Fons Nijpels  <cannl@d…>
Date: Thu Oct 26, 2000 5:17pm
Subject: Re: Uw fouten


Geachte mevrouw Spaink,

Hartelijk dank voor uw reactie.
Ik kan u verzekeren dat het gerook van Frénk van der Linden in de uitzending niet te zien is geweest, anders had ook hij een kat gekregen. Hoe het komt dat zijn gepaf niet te zien was en dat van u wel, weet ik niet: eruit gesneden, of toevallig gemist door de camera. Overigens is het wel een flauwe smoes om zich achter hem te verschuilen, dat is echt het niveau van de zandbak. U legt uit dat over het roken vooraf een afspraak is gemaakt. Deze informatie is aan de kijker onthouden, waardoor het lijkt of er spontaan, zonder enige toestemming wordt opgestoken. Daar moeten wij dus van uit gaan. Dat er moedwillig voor gekozen wordt   is voor ons belangwekkende informatie, want daar kregen we tot nu toe nooit een vinger achter. Het betekent dat er dus in volle bewustzijn voor is gekozen om zó en niet anders het programma te maken. Dat sluit dus toeval uit, en maakt de zaak nog kwalijker dan die al is. Want wat is dat voor afspraak? Niets meer of minder dan georganiseerd onfatsoenlijk gedrag, en er blijkt uit hoezeer men lak heeft aan de kijker en, het door de vermenigvuldiging, al of niet opzettelijke, propagandistische effect ten gunste van tabaksgebruik. De tabaksindustrie zal u dankbaar zijn! Blijkbaar beseft u ook het belang van de zaak niet. In Nederland sterven jaarlijks tienduizenden een voortijdige dood als gevolg van tabaksgebruik. Een veelvoud raakt blijvend invalide. Niet-rokers worden op grote schaal buitengesloten, en ongewenst, tot schade van hun gezondheid, blootgesteld aan tabaksrook. Dat alles door een gebruikscultuur die u demonstratief en voor een groot publiek in praktijk meende te moeten brengen. U maakt zich hierdoor medeschuldig aan de gevolgen. Ik verzoek u daarom dringend dit voortaan na te laten, en uw verslavingsgedrag te beperken tot uw privéomgeving of tot plaatsen waar géén overlast kan worden gegenereerd. En roken op tv na te laten uiteraard. Zelfs het voorstel doen is al onfatsoenlijk, dat zegt bijvoorbeeld Inez van Eijck, een bekend deskundige over omgangsvormen. En u kunt toch wel een halfuurtje buiten deze moeder van alle drugs, de ‘cyanide van de massa’ (zie het PS bij uw mail)?

Met vriendelijke groet,

Fons Nijpels
CAN-voorzitter

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH