Astmafonds: Email-uitwisseling

Op 19 oktober schreef Forces Nederland een e-mail naar de deelnemers van de STIVORO studiedag over ‘Roken en de Werkplek’ die die organisatie op 15 December 2000 organiseerde:

Op uw website zagen wij dat u zich bezig houdt met o.a. rookbeleiden in bedrijven. Ook werkt uw organisatie mee aan de STIVORO studiedag over Roken op de Werkplek, waarvoor wij overigens niet uitgenodigd zijn.

Sinds Juli dit jaar is er in Nederland een afdeling actief van de pro-rokers organisatie Forces International. Doelstelling van deze organisatie is het onder de aandacht brengen van alternatieve informatie over roken en meeroken zoals die niet in de ‘normale’ pers verschijnt.

Om toch enige invloed op deze studiedag te hebben willen wij de deelnemende partijen van deze studiedag via deze weg van onze mening over de twijfelachtige kwaliteit van de argumenten tegen roken op de werkplek op de hoogte brengen.

Ook vinden wij dat de balans erg aan het doorslaan is naar een repressieve
houding jegens rokers op de werkplek en andere plaatsen terwijl er weinig
moeite wordt gedaan naar compromissen te zoeken. Wij vragen u zich te
realiseren dat erg veel rokers moeite hebben zich aan de steeds rigoureuzer
rookbeleiden bij bedrijven aan te passen. Ook rokers hebben recht op een
aangename werkplek. Indien de huidige trend zich voortzet zullen steeds meer rokers zich door frustraties op het werk ziek gaan melden. En het gaat dan over een hoog percentage van de werkende bevolking (>30%)!

Wij willen u verzoeken de bijgesloten informatie over meeroken door te lezen en eveneens een bezoek te brengen aan onze site, met name aan ons commentaar op de pagina’s over meeroken van STIVORO (www.forces-nl.org/analyses).

Met vriendelijke groet,

Forces Nederland


Het Astma Fonds was een van de enigen die reageerde. Dat is op zich
lovenswaardig. Geen van de andere geadresseerden (GBW en Trindeborch) heeft iets van zich laten horen.

Hieronder de reactie (met Forces commentaar) van het Astmafonds:

> Aan het eind van uw goed gedocumenteerde betoog vraagt u wat al die
rabiate anti-roken groepen eigenlijk drijft. Ik zal u zeggen wat het Astma Fonds drijft.

> De hoeveelheid literatuur waaruit blijkt dat roken de enige oorzaak is
voor de dodelijke ziekte longemfyseem, waaraan in Nederland 350.000 mensen lijden, wordt langzamerhand gigantisch (over deze ziekte schrijft u niets). Het is het doel van het Astma Fonds om onder andere deze ziekte te bestrijden. Mensen die beginnen met roken weten weinig over het gevaar dat ze lopen om met deze ziekte geconfronteerd te worden. Laat staan dat ze zich realiseren hoeveel levensvreugde ze ermee inleveren. Wij bestrijden de ziekte, dus, wij bestrijden het roken.

Een paar opmerkingen hierover:

 1. Het is geen 1 op 1 relatie, maar zoals altijd een KANS om het te krijgen. In dit informatietijdperk mag verondersteld worden dat volwassen mensen zelf een gecalculeerd risico kunnen afwegen, waarbij de voordelen voor hun van roken worden gesteld tegenover de kans longemfyseem te krijgen. Net als met sex kunnen BEGINNENDE rokers ook  voorgelicht worden op de middelbare school.
 2. Uit steeds meer onderzoek blijkt ook dat na stoppen met roken, ook op latere leeftijd, 80% van de verloren longfunctie nog kan herstellen.
 3. Van groot belang is ook de manier waarop de ziekte bestreden wordt: is het na vragen om hulp van (te verwachten) patienten of wordt het mensen opgedrongen? De ongediertebestrijding komt toch ook pas als je erom vraagt?
 4. Realiseert iedereen die in de auto stapt ook welke kans hij loopt op levenslange invaliditeit? Ga je daarom ook maar alle auto’s van de weg halen? 

Ten tweede blijkt dat tenminste 160.000 astma- en  COPD-patiënten
onmiddellijk ziek worden als ze rook van anderen inademen. U zou eens een tijdje bij ons achter de telefoon moeten zitten om een idee te krijgen van het isolement waarin veel van deze mensen geraken omdat het aantal plaatsen waar ze het gevaar lopen, vaak zeer onverhoeds, met rook geconfronteerd te worden ongedacht groot is. De ellende die velen van hen op  het werk meemaken laat zich moeilijk beschrijven.

> En dat is de tweede reden waarom wij het roken bestrijden.

 Astma patienten vallen onder de wet voor gehandicapten. Bedrijven en organisaties zijn verplicht daarvoor voorzieningen te treffen zoals voor alle gehandicapten. Daar zijn ook voldoende mogelijkheden voor: afzuiginstallaties, aparte ruimtes, medische oplossingen. Maar een minderheid die daarvoor een veel grotere minderheid (4 miljoen) via repressieve middelen het werken een stuk onaangenamer maakt gaat daarmee wel erg ver. Onze conclusie dat er over compromissen in deze hoek niet te spreken valt blijkt dan weer eens bewaarheid.

Belangrijker voor het Astmafonds is het alle energie te richten op het
opheffen van de werkelijke oorzaken van astma:


Fernando Martinez, the director of respiratory sciences at the University of
Arizona, trained in Italy as a pediatrician but decided to do research on
asthma when he realized how many of his patients had it. “It was
extraordinary, a huge problem,” he told me recently. “Like most
people, I assumed tobacco smoke and pollution were the problem — this was the politically correct way to think. But these factors turned out not to play a
major role. In high-pollution areas, in low-pollution areas, among all ethnic
groups, there was asthma. Clearly, something else was involved.”

Martinez, who came to the United States after launching his career in asthma research, is one of a number of specialists who believe that modern life may be responsible for the developed world’s asthma rates — but in a very unexpected way. It is not tobacco smoke or pollution that is at the heart of the problem, these specialists believe, but modern hygiene practices and antibiotics that foreclose the need for the young immune system to tackle microbial and parasitic challenges. “Just as you need to use your eyes to develop sight and your legs to develop the muscles to walk,” Martinez said, “your immune system develops through its experience. By legitimately protecting our kids from dangerous infections we may have kept parts of their immune systems from maturing.”

Waarom verschijnen er nog steeds nieuwe middelen op de markt met
bacteriedodende werking? Waarom doet het Astmafonds daar niet iets tegen?

Hoewel vanaf de vijftiger jaren het aantal rokers is gehalveerd is het aantal
astmapatienten explosief gegroeid. Dat moet toch te denken geven?

> Overigens niet door de rokers te bestrijden. Wij eisen onder andere dat
iedereen in Nederland zijn werk moet kunnen uitvoeren en normaal aan het
maatschappelijk leven moet kunnen deelnemen, zonder de kans te lopen rook van anderen in te moeten ademen. Een normale eis dunkt ons, in een land waar de strijd tegen luchtverontreiniging algemeen aanvaard is.

In essentie worden de rokers bestreden. Niet de rook want dan zouden open haarden in huizen ook het doelwit zijn. En Sint Maartens branden. Rokers zijn de dupe van dit soort beleid.

Wij eisen dat ook rekening met de grote minderheid rokers wordt gehouden voor wat betreft hun recht op een voor hun acceptabele werkplek. Algemene rookverboden in gebouwen, zoals recent o.a. bij Unilever, ruilen het ongemak van de ene minderheidsgroep in voor het ongemak van een andere minderheidsgroep.

De algemene strijd tegen luchtverontreiniging komt ten goede aan ALLE
bevolkingsgroepen en gaat niet ten koste van een grote minderheid zoals de
‘War on Tobacco’ doet.

> Overigens oordeelde de rechter in Breda, tijdens het u ongetwijfeld bekende proces van de Bredase postbode, dat het verplicht in moeten ademen van andermans rook een inbreuk is op de lichamelijke integriteit (die middels de grondwet wordt beschermd). De grondwet zal ook zeker de roker beschermen in zijn keuze om te gebruiken wat hij wil.

> Maar dan niet in de nabijheid van degene die zijn gezondheid wil
beschermen.

Maar moet dat dan betekenen dat meteen algemene  rookverboden moeten worden afgekondigd? Of aparte rookruimten moeten worden ingesteld waar alle ellende geconcentreerd wordt op de mensen die er gebruik van maken? Terwijl er genoeg werkkamers zijn waar geen astmalijder aanwezig is en anderen in die ruimte ook roken of er geen bezwaar tegen hebben dat er
gerookt wordt?

De anti-rookbeweging vertegenwoordigt maar een kleine minderheid van de
niet-rokers. Mijn ervaring is dat slechts maximaal 10% van de niet-rokers echt problemen heeft met zo nu en dan in een ruimte te zitten waar gerookt wordt.

Tegen je wil ‘geholpen’ worden is ook iets waar de grondwet nog een woordje
over kan meespreken!

> U weet nu wat het Astma Fonds drijft. Niet zo rabiaat, zou ik zeggen,
eerder doodnormaal.

En het is ook doodnormaal dat wanneer het over maatregelen tegen het roken gaat de personen die daar het meest last van hebben niet aan de tafel mogen zitten? Zoals de afspraken tussen de tabaksindustrie en de overheid in Amerika werden geregeld zonder dat de rokers, die daarvan door sterke prijsverhogingen de dupe zijn, daarbij werden geconsulteerd? Of een studiedag van Stivoro waarbij alleen die ene kant van de zaak wordt belicht en niet die van de slachtoffers van dit soort inspanningen?
Is dat het doodnormale poldermodel waar we hier in Nederland zo trots op zijn?

Geen wonder dat de rokers zich wereldwijd steeds meer gaan weren en
organiseren. Het wordt tijd dat er een einde komt aan de betutteling. En dat
er weer oog komt voor het zelfbeschikkingsrecht van volwassenen. Rokers zijn geen kinderen……

Hierop volgde een nieuwe e-mail in de vorm van een one-liner en dooddoener:

U begrijpt er verrassend weinig van.

Of een verrassend simpele manier om een ethische discussie over de grenzen van de gezondheidszorg uit de weg te gaan misschien?

Deze discussie is er namelijk ook een over burgerrechten, niet alleen over
gezondheidszorg…

Daarna is nooit meer iets van het Astma Fonds vernomen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH