Accijns op tabak weer omhoog

VWS-baas Hans Hoogervorst wil tabak weer duurder maken tijdens deze kabinetsperiode. Ook wil hij de leeftijd waarop mensen tabaksartikelen mogen kopen verhogen van 16 naar 18 jaar. Hoewel er geen bewijs is van de effectiviteit ervan wil hij bovendien vanaf volgend jaar de afgedrukte leugens op de tabaksverpakkingen vervangen door minstens zulke misleidende foto’s die de gevolgen van roken zouden moeten tonen.


Dit alles staat in het “Nationaal Programma Tabaksontmoediging 2006 – 2010” dat de minister deze week aan de Tweede Kamer aanbood.


Hoogervorst volgt met deze maatregelen blindelings de ontwikkelingen in de anti-rokerswereld hoewel hij als specialist voor Volksgezondheid zou moeten weten dat accijnsverhogingen onverwachte gevolgen kunnen hebben: elke 10% verhoging van de accijns levert 2% meer obese mensen op….


Dweilen met de kraan open dus. Droom gerust verder, Hans…


Nationaal Programma Tabaksontmoediging en Actieplan 2006


Kamerstuk, 9-3-2006


De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


VGP/ADT 2646769


9 maart 2006


Bij brief van 17 juni 2005 (TK 22 894, nr. 61) heb ik u de evaluatie van het tabaksontmoedigingsbeleid aangeboden. Tevens heb ik in die brief toegelicht dat de oorspronkelijke opzet om de evaluatie en de verdere uitwerking van het tabaksontmoedigingsbeleid gelijktijdig aan de Kamer aan te bieden, is losgelaten.
Dat had te maken met de intentieverklaring die KWF Kankerbestrijding, het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting op 15 juni jl. samen met mij hebben ondertekend.


Deze intentieverklaring, die u eveneens bij genoemde brief aantrof, stelde een «meerjarig nationaal plan met daarin gezamenlijke en elkaar versterkende inspanningen ter optimalisatie van het bestaande tabaksontmoedigingsbeleid» in het vooruitzicht. De planning was er op gericht om het gezamenlijke plan aan het eind van 2005 te presenteren. Met deze brief bied ik u mede namens KWF Kankerbestrijding, het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting het Nationaal Programma Tabaksontmoediging 2006–2010 aan.


Het Nationaal Programma Tabaksontmoediging 2006 – 2010 bevat een breed scala aan denkbare maatregelen waarmee het gebruik van tabak en de blootstelling aan tabaksrook verder teruggedrongen kan worden. Ook is hierin het streven van de betrokken partijen vastgelegd om het percentage rokers verder te laten dalen tot 20 procent in 2010.


Op basis van het Nationaal Programma Tabaksontmoediging maken de betrokken partijen jaarlijks een Actieplan. Dat Actieplan bevat de concrete activiteiten die de partijen in de daarop volgende periode zullen uitvoeren. Als bijlage bij het Nationaal Programma Tabaksontmoediging treft u het Actieplan voor het jaar 2006 aan.


Dit Actieplan geeft inzicht in de bijdragen van de gezondheidsorganisaties en het ministerie van VWS aan voorlichting en communicatieactiviteiten (via STIVORO en ZonMW). Ook bevat het Actieplan (voorlichtings)maatregelen die mogelijk zijn als gevolg van een extra (financiële) inzet van de betrokken partijen. Verder wil ik u attenderen op mijn voornemen om kleurenfoto’s als onderdeel van de gezondheidswaarschuwingen op tabaksverpakkingen verplicht te stellen.
Het spreekt voor zich dat u geïnformeerd zult worden over de voorgenomen aanpassing van de regelgeving op dit punt (het Aanduidingenbesluit). Dan zal ook duidelijk worden welke kleurenfoto’s ik voor dit doel wens in te zetten.


De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,


H. Hoogervorst


Kamerstuk (PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH