Roken mag?
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces....
Thema's
Posters
Artikelen
Analyses
Media
Horror Stories
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Commentaren
Steun Forces
Archief

 Navigatie

Vorige
Analyses Start
Volgende

Hoofdpagina
Zoekpagina
Inhoudsopgave
Wist U...?
All Time Favs

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgMoet roken mogen?

Van de SP Site (4/98)

Dick Engel

heeft vijf jaar geleden de Stichting Rokersbelangen opgericht, omdat rokers steeds meer beperkt worden in hun vrijheid. "Iedereen moet zelf weten of men rookt of niet. Maar de roker kan zich best aanpassen aan de niet-roker. Dan geldt een soort fatsoensnorm."

Fons Nijpels

is voorlichter van de Nederlandse niet-rokers-vereniging CAN. Hij vindt dat de overheid de roker fatsoen moet bijbrengen. "De overheid kan een gedragsverandering stimuleren. De roker zou erop gewezen moeten worden dat hij een ander schaadt."


Moet roken in of nabij openbare ruimten mogen?

"Wij conformeren ons natuurlijk aan de bestaande wetgeving. Maar we zijn er bepaald geen voorstander van dat de overheid het roken in openbare ruimten nog verder aan banden legt." "Nee, er is geen enkele reden om een roker toe te laten in openbare ruimten. Maar ik heb geen bezwaar tegen afzonderlijke rookruimten."
 

Welke rol speelt de overheid ten aanzien van roken op het werk?

"De overheid moet zich daar niet mee bemoeien. Op dit moment is de positie van de roker afhankelijk van de dictatuur van de meerderheid. In eerste instantie moeten de werknemers hier onderling afspraken over maken. Als dat niet lukt, dient de werkgever voor een rookbeleid te zorgen. En dan is er altijd nog een ondernemingsraad die erop kan toezien dat er maatregelen genomen worden waar iedereen mee kan leven." "De overheid gaat over de kwaliteit van de snacks in de kantine, dus waarom zou zij niets te zeggen hebben over de kwaliteit van de lucht op de werkplek. We spreken hier over zware milieuverontreiniging."
 

Is het zinvol en uitvoerbaar om de verkoop van tabak aan jongeren onder de 18 jaar te verbieden?

"Stichting Rokersbelangen komt op voor de belangen van volwassen rokers. Dat zijn dus in principe personen boven de 18 jaar. Maar 16 jaar is eigenlijk ook een mooie leeftijd. Die jongeren mogen ook deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer, dus waarom zouden ze op die leeftijd niet zelf mogen uitmaken of ze willen gaan roken? De verantwoordelijkheid ligt volgens ons bij de jeugd zelf." "Ja, bijvoorbeeld door de tabaksverkoop te beperken tot de speciaalzaken. Je kunt op dit moment op elke hoek van de straat tabak kopen. Natuurlijk kun je jongeren nooit verbieden om te roken, maar men kan het op deze manier wel beperken. Verder ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders."
 

Moet de overheid jongeren demotiveren te gaan roken?

"Niet op de manier waarop de overheid hier nu campagne voor voert. We krijgen namelijk signalen van de jeugd dat ze zich betutteld voelt. Als de overheid de jeugd wil demotiveren om te gaan roken, moet zij hen daar zelf bij betrekken. Daardoor kun je een campagne voeren waardoor jongeren zich meer aangesproken voelen." "Eigenlijk wel. Maar de voorlichting is al zo uitgebreid, men moet daar geen wonderen van verwachten. Er valt niet tegen de tabaksindustrie te vechten, die miljarden meer te besteden heeft aan reclame dan de overheid aan de voorlichting. Het is uiteindelijk een druppel op de gloeiende plaat."
 

Moet roken op TV en in films wettelijk aan banden worden gelegd?

"Nee, daar zie ik het nut niet van in. Het ligt meer in de persoonlijke sfeer. Iedereen moet zelf weten of men rookt of niet. Dat geldt ook voor publieke figuren als Winston Churchill en Prins Bernhard. En die komen nu eenmaal vaker op TV." "Roken op TV moet tegengegaan worden. Niet wettelijk, maar als gedragscode bij de omroepen zelf. Bijvoorbeeld bij De Plantage van de VPRO, daar wordt de ene na de andere sigaret opgestoken. Je kunt mij niet vertellen dat men die vijf minuten dat men in beeld is, zich niet kan inhouden om een sigaret op te steken."


Zouden niet-rokers schadeclaims in moeten kunnen dienen tegen rokers?

"Nee, dat kan niet. De precieze schade van het meeroken is namelijk erg moeilijk aan te tonen. Het ligt er natuurlijk aan hoe vaak men eraan blootgesteld wordt. Maar dat valt achteraf toch niet meer na te gaan." "Dat gaat mij te ver. De roker zou zich echter moeten realiseren welke schade hij berokkent bij een ander. Er zijn hier volgens mij geen Amerikaanse toestanden te verwachten. Maar het is wel mogelijk dat personeel van horecagelegenheden schadeclaims gaat indienen bij hun werkgever, omdat ze jarenlang in de rook van anderen hebben moeten lopen."
 

Moet de accijns op tabak verhoogd worden?

"Het is belachelijk dat men zoveel moet betalen voor een pakje shag of sigaretten. De drempel om het te laten liggen is al hoog genoeg. In 1996 heeft de Tweede Kamer zelfs een motie aangenomen om de accijns niet te verhogen. Desondanks heeft het kabinet die verhoging toch in stappen doorgevoerd." "Ja, want wat ons betreft moet maatschappelijke schade van het product in de prijs worden verrekend. De accijns kan bijvoorbeeld voor een WAO-fonds of het Ziekenfonds gebruikt worden. De premie voor die fondsen gaat dan omlaag. De vervuiler is degene die moet betalen. Twee jaar geleden heeft de SP een motie gesteund tegen accijnsverhoging van tabak om de kleine man te ontzien. Dat vind ik betutteling!"


Moet de overheid zich bemoeien met de persoonlijke levensstijl van mensen?

"Nee. De vrijheid en tolerantie in dit land moeten we koesteren. Mensen willen niet betutteld worden. Maar de roker kan zich best aanpassen aan de niet-roker. Dan geldt een soort fatsoensnorm; als je bij iemand op visite bent waar geen asbak in de kamer staat, dan is het niet meer dan normaal dat je even vraagt of je mag roken." "Nee, de overheid moet zich daar niet mee bemoeien. Zij moet echter wel ingrijpen op het moment dat de roker een ander schaadt, met het oog op de volksgezondheid. De overheid kan een gedragsverandering stimuleren. Men hamert op dit moment te veel op het feit dat mensen moeten stoppen met roken. De roker zou erop gewezen moeten worden dat hij een ander schaadt."

 


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Waarschuwingen | Positieve effecten | Junk science | Yach Artikel | Veiliger sigaret | Better off dead | Roken gerelateerde doden | Intermediërende factoren | RR waarden | RR Discussie | NCI over RR | Longkanker en roken | EPA rapport | EPA doorgerekend | Roken mag? | CBS analyse | Astma links | WHO rapport | SHS Concentraties | Onderzoeksresultaten | Kanker factoren | Sterftecijfers | Zyban dossier | SHS niet gevaarlijk | Anti sound bites | Hemoglobine | De nieuwe tabaksnota | STIVORO | Astmafonds | CAN | Cicon | Rokersfonds