Onderzoeksresultaten
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces....
Thema's
Posters
Artikelen
Analyses
Media
Horror Stories
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Commentaren
Steun Forces
Archief

 Navigatie

Vorige
Analyses Start
Volgende

Hoofdpagina
Zoekpagina
Inhoudsopgave
Wist U...?
All Time Favs

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgOnderzoeken naar meeroken

Deze pagina geeft toegang tot een aantal overzichten van de resultaten van onderzoeken naar meeroken (SHS). Er wordt weer verwezen naar gevonden Relative Risks (RR<2 zijn statistisch niet significant, zie ook toelichting op grafieken):

Opmerkingen

  • Bijna geen enkel onderzoek heeft een significant verband aangetoond!
  • Hoe groter het aantal opgenomen onderzochten in het onderzoek, hoe kleiner het gevonden risico!
  • Waar de waarde van RR boven de 2 kwam is bijna altijd sprake van kleine aantallen proefpersonen.
  • Nieuwe analyses van de gegevens, die meerdere extra variabelen meenamen, wijzen in de richting van overschatting van de resultaten in de oude onderzoeken

Grafieken uit: Forces archive


Toelichting bij grafieken

Op de horizontale as staan de verhoogde risico's in procenten. Vertaal dat naar RR door die waarde als decimalen achter de 1 te zetten. Een van de hoogste gevonden waarden is bijvoorbeeld 16.2 Dat levert dus een RR op van 1.162 (ver beneden 2).

Elk verhoogd risico kent een betrouwbaarheidsinterval, meestal van 95% (alleen EPA hanteerde 90% om significante waarden te kunnen aantonen). Verhoogde risico's liggen met 95% zekerheid tussen de onderste en bovenste waarden. Veel van deze betrouwbaarheidsintervallen lopen door tot in het negatieve gebied (blauw in de grafieken). Dat betekent dat er dus zelfs sprake kan zijn van een verminderd risico door meeroken!

Dat hoeft niet vreemd te klinken omdat het niet onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan tabaksrook het immuunsysteem activeert en alert houdt. Dat is analoog aan vaccinatie: door een verzwakte stimulus aan te bieden worden antistoffen aangemaakt.


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Waarschuwingen | Positieve effecten | Junk science | Yach Artikel | Veiliger sigaret | Better off dead | Roken gerelateerde doden | Intermediërende factoren | RR waarden | RR Discussie | NCI over RR | Longkanker en roken | EPA rapport | EPA doorgerekend | Roken mag? | CBS analyse | Astma links | WHO rapport | SHS Concentraties | Onderzoeksresultaten | Kanker factoren | Sterftecijfers | Zyban dossier | SHS niet gevaarlijk | Anti sound bites | Hemoglobine | De nieuwe tabaksnota | STIVORO | Astmafonds | CAN | Cicon | Rokersfonds