Analyses
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces....
Thema's
Posters
Artikelen
Analyses
Media
Horror Stories
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Commentaren
Steun Forces
Archief

 Navigatie

Hoofdpagina
Zoekpagina
Inhoudsopgave
Wist U...?
All Time Favs

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.org"Some years ago, I made a prediction. I mention this with pride, since social scientists rarely make predictions that come true. I made it in a paper that I wrote when I first became interested in the politics of health. I said that the anti-smoking movement had a big problem, at least in the Western democracies. Even if smoking really were so harmful to smokers as was claimed, the natural response would be to call it a matter of individual choice…The only solution to this problem available to the anti-smoking movement, I said, would be for it to find (and this was my term) an ‘innocent bystander’. I suggested that one means of doing this would be to convince people that they could be harmed by the smoking of others. This is exactly what happened, and on the basis of scientific evidence which strikes even me, a non-natural scientist, as very dubious indeed."
Professor Peter Berger

 Publicaties in de anti-rokers beweging

Anti-rokers adagium:

"If the facts don't fit the theory, change the facts."

~Albert Einstein~


 


Gezondheidszorg anno 2000?

Via deze analyses leveren wij gefundeerd commentaar op de informatie die uit de wereld van de anti-rokers komt. Wanneer maar enigszins mogelijk onderbouwen wij ons commentaar met wetenschappelijke gegevens. Dit in tegenstelling tot wat de 'tegenpartij' doet.

Belangrijkste kritiek op alle anti-rokers organisaties en hun pagina's:

  • Ze baseren hun uitspraken op publicaties die óf een twijfelachtige basis hebben (EPA) óf niets konden aantonen (WHO).
  • De genoemde cijfers zijn vaak erg 'opgewaardeerd' in een richting die hun goed uitkomt.
  • Ze vergeten dat repressieve maatregelen vaak hele andere effecten hebben dan de bedoelde.
  • Wetenschappelijke bewijzen zijn niet aanwezig of men poogt ze te onderdrukken.
  • Ze vergeten de rechten van rokers en de individuele keuzevrijheid van individuen.

Zie ook:


Analyses

De Onderzoeken

Basis van de 'informatie' vanuit de anti-rokersbeweging.

De Nederlandse Anti-Rokersorganisaties

Achtergrond


Toelichting

In de commentaren zal vaak verwezen worden naar een epidemiologische maateenheid met de naam 'Relative Risk' (RR) of 'Odds Ratio'(OR). Deze maat geeft het verhoogde risico aan bij een bepaald gedrag ten opzichte van het niet vertonen van dat gedrag. Een RR (of OR) van 1 geeft aan dat er geen verhoogd risico is, een RR van 1.5 betekent een verhoogd risico met 50%. Een RR van 2 geeft dus 100% verhoogd risico weer.

Het National Cancer Institute in de VS geeft de volgende richtlijn bij het interpreteren van OR/RR waarden:

"RR's van minder dan 2 (d.w.z. een verhoogd risico van 100%) moeten als klein worden beschouwd. Zulke verhogingen kunnen het gevolg zijn van statistische afwijkingen of effecten van intermediërende factoren die soms niet duidelijk zijn".

Conclusie: Alleen RR waarden hoger dan 2 moeten als statistisch relevant worden beschouwd. Beneden die waarde mogen geen conclusies worden getrokken.


EPA onderzoek

Het EPA onderzoek is eens doorgerekend en levert een verrassende conclusie op:

"So, what the EPA is really saying is that each year, 2,330 ex-smokers die of lung cancer, then are miraculously resurrected, only to die *again* from  lung cancer."

Bekijk ook onze EPA pagina!

WHO rapport

Wij hebben een paar belangrijke tabellen uit het WHO onderzoek op deze site opgenomen.

De conclusie hieruit kan alleen maar zijn (en dat gaf de WHO in hun conclusies ook toe) dat er GEEN verband valt aan te tonen tussen meeroken en longkanker!

 

 Onderwerpen

Waarschuwingen
Positieve effecten
Junk science
Yach Artikel
Veiliger sigaret
Better off dead
Roken gerelateerde doden
Intermediërende factoren
RR waarden
RR Discussie
NCI over RR
Longkanker en roken
EPA rapport
EPA doorgerekend
Roken mag?
CBS analyse
Astma links
WHO rapport
SHS Concentraties
Onderzoeksresultaten
Kanker factoren
Sterftecijfers
Zyban dossier
SHS niet gevaarlijk
Anti sound bites
Hemoglobine
De nieuwe tabaksnota
STIVORO
Astmafonds
CAN
Cicon
Rokersfonds


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België