NCI over RR
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces....
Thema's
Posters
Artikelen
Analyses
Media
Horror Stories
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Commentaren
Steun Forces
Archief

 Navigatie

Vorige
Analyses Start
Volgende

Hoofdpagina
Zoekpagina
Inhoudsopgave
Wist U...?
All Time Favs

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgNCI richtlijn

Het National Cancer Institute in de VS geeft de volgende richtlijn bij het interpreteren van OR/RR waarden:

"RR's van minder dan 2 (d.w.z. een verhoogd risico van 100%) moeten als klein worden beschouwd. Zulke verhogingen kunnen het gevolg zijn van statistische afwijkingen of effecten van intermediërende factoren die soms niet duidelijk zijn".

Conclusie: RR waarden hoger dan 2 moeten als statistisch relevant worden beschouwd. Beneden die waarde mogen geen conclusies worden getrokken.

Het NCI is niet de enige die dit zegt. Ook anderen kwamen met soortgelijke uitspraken:

Sir Richard Doll

Sir Richard Doll, een van de eerste onderzoekers die een verband tussen roken en longkanker rapporteerde zegt hierover:

" ... when the relative risk lies between 1 and 2 ... problems of interpretation may become acute, and it may be extremely difficult to disentangle the various contributions of biased information, confounding of two or more factors, and cause and effect."

(The Causes of Cancer," by Richard Doll, F.R.S. and Richard Peto. Oxford-New York, Oxford University Press, 1981, p. 1219).

WHO/IARC

Relative risks of less than 2.0 may readily reflect some unperceived bias or confounding factor, those over 5.0 are unlikely to do so.  - Breslow and Day, 1980, Statistical methods in cancer research, Vol. 1, The analysis of case control studies.  Published by the World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, Sci. Pub. No. 32, Lyon, p. 36

FDA

Relative risks of 2 have a history of unreliability - Robert Temple, M.D. Food and Drug Administration Journal of the American Medical Association (JAMA), Letters, September 8, 1999

"My basic rule is if the relative risk isn't at least 3 or 4, forget
it." - Robert Temple, director of drug evaluation at the Food and Drug Administration.

IAQC

"An association is generally considered weak if the odds ratio [relative risk] is under 3.0 and particularly when it is under 2.0, as is the case in the relationship of ETS and lung cancer." - Dr. Kabat, IAQC epidemiologist

Ondanks al deze uitspraken wordt deze richtlijn door vele anti-rokers organisaties bewust of onbewust verzwegen!

Meer info over epidemiologische bewijsvoering is te vinden in deze PDF file.

Lees ook:


Indeed, the Environmental Protection Agency chose not to label electromagnetic fields as a human carcinogen due to the fact that the association between cancer and electromagnetic fields was not strong enough to prove a causal relationship, largely because the relative risks in the published reports have seldom exceeded 3.0. 
EPA External Review Draft, October 1990, Evaluation of the Potential Carcinogenicity of Electromagnetic Fields, p. 6-2  

How interesting, then, that the Envrionmental Protection Agency saw fit to label secondhand smoke as a human carcinogen based on a relative risk of only 1.19.

 


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Waarschuwingen | Positieve effecten | Junk science | Yach Artikel | Veiliger sigaret | Better off dead | Roken gerelateerde doden | Intermediërende factoren | RR waarden | RR Discussie | NCI over RR | Longkanker en roken | EPA rapport | EPA doorgerekend | Roken mag? | CBS analyse | Astma links | WHO rapport | SHS Concentraties | Onderzoeksresultaten | Kanker factoren | Sterftecijfers | Zyban dossier | SHS niet gevaarlijk | Anti sound bites | Hemoglobine | De nieuwe tabaksnota | STIVORO | Astmafonds | CAN | Cicon | Rokersfonds