Subsidie CAN in Tabaksnota
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces....
Thema's
Posters
Artikelen
Analyses
Media
Horror Stories
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Commentaren
Steun Forces
Archief

 Navigatie

Analyses Start
Omhoog
Volgende

Hoofdpagina
Zoekpagina
Inhoudsopgave
Wist U...?
All Time Favs

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.org


 

Betreft: Subsidie anti-rokenorganisaties in tabaksnota

 

Geachte leden van de VWS commissie in de Eerste Kamer,

Via deze brief willen wij u opmerkzaam maken op een zinsnede, opgenomen in de toelichting bij de Wijziging op de Tabakswet, waar het gaat om de verdeling van door 'administratieve boetes' ingevorderde gelden. De Minister schrijft daarover in de Toelichting:

Organisaties als de Stichting Volksgezondheid en Roken, de Niet-Rokersvereniging CAN, de Medische Alliantie tegen het Roken, de Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Astmafonds, de Consumentenbond en allerlei preventie-, jeugd- en gezondheids(zorg)organisaties vallen onder de omschrijving in het derde lid van het voorgestelde  artikel 5b. Aan al deze rechtspersonen komt derhalve de in dat artikel bepaalde vordering toe.

Zoals u misschien gelezen heeft* hebben wij als belangenorganisatie voor rokers in Juli 2001 de Minister gevraagd om, uitgaande van het rechtsgelijkheidsprincipe, een overheidssubsidie voor onze activiteiten. Forces Nederland houdt zich bezig met voorlichting over de tabaksproblematiek en doet eigen onderzoek naar publicaties die hierover verschijnen.

Als antwoord op onze vraag zei de minister toentertijd dat zij alleen organisaties die haar beleid ondersteunen wilde subsidiëren, maar daarnaast ook dat zij geen anti-roken organisaties subsidieerde. Naar aanleiding van deze twee argumenten moest zij daarom ook onze aanvraag afwijzen.

Door aannemen van deze wijzigingen zal dit echter veranderen. Anti-roken organisaties worden expliciet financieel gesteund: de minister noemt zelfs bij name de fanatieke anti-rokersorganisatie CAN als een organisatie die gelden mag verwachten uit deze administratieve boetes.

Enerzijds protesteren we heftig tegen deze verkapte subsidie, anderzijds zullen we, indien deze plannen voor verkapte subsidiëring daadwerkelijk doorgaan, de minister opnieuw verzoeken ook ons in deze geldstromen te betrekken.

De (emotionele) discussie over roken is niet gediend bij een vóórtrekken van één van de twee partijen. Vanuit een rechtsgelijkheidprincipe vinden wij dat wij als vertegenwoordiger van de hardst getroffen groep in deze 'War on Tobacco' recht mogen doen gelden op financiering en wel in een gelijke mate als de 'tegenpartij' dit krijgt. Met eenzijdige voorlichting is de rechtsstaat niet gebaat.

Wij verzoeken u deze argumentatie in uw beraadslagingen te betrekken en ons te berichten hoe u hiertegen aankijkt. Verder verzoeken we u de minister ook van uw mening dienaangaande op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,

Forces Nederland

 


*Zie ook:

http://www.telegraaf.nl/nieuwslink/teksten/nws.forces.volksgezondheid.html
http://forces-nl.org/nieuws/rokers_pesten.html


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Subsidie CAN in Tabaksnota | VVD reactie na stemming EK | Brief aan SP'er Ruers | Brief aan EK 27-03 | Beleidssamenvatting | Reactie Forces NL | tabaksnota/tabaksnota.pdf | Gelderlander | Haagsche Courant | NRC | Reformatorisch Dagblad | Trouw