Brief aan EK 27-03
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces....
Thema's
Posters
Artikelen
Analyses
Media
Horror Stories
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Commentaren
Steun Forces
Archief

 Navigatie

Vorige
Analyses Start
Omhoog
Volgende

Hoofdpagina
Zoekpagina
Inhoudsopgave
Wist U...?
All Time Favs

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.org


 

Geachte heren,

 
Wij hebben gisteren met veel belangstelling uw bijdrage aan de tabakswetdiscussie gevolgd. Wij hebben echter een aantal belangrijke componenten in de discussie gemist:
  • De toezegging van Minister Borst dat ze bij invoering van het Recht op een rookvrije werkplek alle belanghebbenden zal consulteren heeft weinig inhoud als ze daarbij de meest getroffen groep, de rokers, niet betrekt. Té veel wordt in deze problematiek uitgegaan van een beeld van de roker die blij is dat hij door de overheid 'geholpen' wordt. Onder hulpverlening verstaan wij over het algemeen een actie die door beide partijen, hulpverlener en geholpene, als positief wordt ervaren. Opgedrongen 'hulp' is geen hulp.
  • Als Minister Borst het heeft over een 'Recht op een rookvrije werkplek' heeft ze het in de uitvoering over een feitelijke 'Plicht op een rookvrije werkplek'. Het is niet te verdedigen dat, wanneer er op een werkkamer meerdere rokers en geen niet-rokers zitten (of niet-rokers die er geen bezwaar tegen hebben als er op die werkkamer gerookt wordt), er in die kamer een rookverbod wordt uitgeoefend. Een dergelijke regel zou puur neerkomen op 'rokertje pesten' met als doel via repressie de rokers tot afkicken te dwingen. 
  • Ook misten wij een discussie over de rol van de farmaceutische belangen in deze problematiek. Jaarlijks wordt er nog meer dan $800 miljoen uitgegeven door de farmaceutische industrie en andere volksgezondheidsbelangengroepen voor de financiering van anti-roken onderzoek en 'tabaksontmoedigingsbeleid'. Doel hiervan is simpel: de verkoop van nicotine ontwenningsmiddelen bevorderen. De overheid stelt zich zo op als een PR apparaat van deze industrie.
  • Een rondbellen door onze organisatie langs CBS, Nederlands Kanker Instituut en Defacto/Stivoro leverde geen enkele aanwijzing op over hoe de door Minister Borst genoemde aantallen doden door (mee)roken tot stand komen. Het vermoeden bestaat dat deze cijfers direct door Defacto/Stivoro worden afgeleid uit NKI cijfers, die op hun beurt weer sterk gestoeld zijn op Amerikaanse cijfers. Deze Amerikaanse cijfers zijn op hun beurt weer niet het resultaat van onderzoek maar van een computermodel met de naam SAMMEC. Simpele wijzigingen in parameters in dat model kunnen leiden tot totaal verschillende cijfers. Die cijfers zijn nooit geverificeerd aan de hand van concrete onderzoeken. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is allesbehalve consequent in de door haar genoemde cijfers. Steeds meer modern onderzoek wijst ook andere oorzaken aan voor de zogenaamde 'rokengerelateerde ziektes', zoals de alsmaar toenemende luchtvervuiling. Van een causaal verband tussen roken en astma bleef in een recent onderzoek niets meer overeind. De roker als enige zondebok voor dit soort ziektes aan te wijzen is onterecht en niet meer dan een (voorbijgaande) hype.
Voor meer informatie over de andere kant van de roken-problematiek kunt u terecht op onze website (www.forces-nl.org). We raden u van harte aan ook onze thema's te bekijken op http://forces-nl.org/themas/index.html.
 
Met vriendelijke groet,

Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Subsidie CAN in Tabaksnota | VVD reactie na stemming EK | Brief aan SP'er Ruers | Brief aan EK 27-03 | Beleidssamenvatting | Reactie Forces NL | tabaksnota/tabaksnota.pdf | Gelderlander | Haagsche Courant | NRC | Reformatorisch Dagblad | Trouw