TFI
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces....
Thema's
Posters
Artikelen
Analyses
Media
Horror Stories
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Commentaren
Steun Forces
Archief

 Navigatie

Vorige
Analyses Start
Omhoog

Hoofdpagina
Zoekpagina
Inhoudsopgave
Wist U...?
All Time Favs

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgWHO's Tobacco Free Initiative: Een schandaal?

Schandaal bij Wereldgezondheidsorganisatie.

Door een Duits onafhankelijk onderzoeksbureau is een onderzoek gedaan naar de feiten rond het WHO programma dat door het leven gaat als het "Tobacco Free Initiative".

Naar WHO's eigen zeggen is dit programma bedoeld om rokers te helpen met stoppen. In de praktijk lijkt er heel wat meer achter te zitten: steun aan de farmaceutische industrie, manipulatie van gegevens, herdefinitie van begrippen als 'verslaving' en 'afhankelijkheid' en nog veel meer.

Met Duitse Gründlichkeit wordt met meer dan 16.000 originele documenten bewezen dat de WHO alles, legale en illegale methoden, uit de kast haalt om haar doelstellingen rond tabaksrepressie te realiseren.

Duidelijk wordt aangetoond dat de WHO in feite als een soort marketingorganisatie fungeert voor bedrijven als Pharmacia (Nicorette, Nicotrol) en GlaxoKline (Zyban), waarbij zelfs regelrechte (misleidende) reclame niet wordt geschuwd. Eveneens wordt pijnlijk duidelijk gemaakt hoe informatie door de WHO wordt gemanipuleerd en uit haar verband gerukt.

De onderzoeker aan het woord:

(Vertaling uit het Duits)

Naar de "Tabacco Free Initiative" ("TFI").Het TFI doet zich voor als strijder tegen de tabaksindustrie en hun intriges. In feite doet het TFI hetzelfde met oneerlijke middelen; het doel is, om als marketing-instrument voor enkele farmaceutische industrieen te dienen.

Dit alles begon in 1999. Een leidende industrievertegenwoordigster (voorheen o.a Presidente van de "Norwegian Association of Pharmaceutical Manufactures".) werd medewerkster bij het TFI, betaald door de farmaceutische onderneming MSD. Ondertussen komen meer dan 80% van de TFI beweringen/onderzoeken uit "niet reguliere bronnen" o.a. van Glaxo en Pharmacia, ondernemingen die producten op het gebied (zoals ze onjuist genoemd worden) van nicotine-vervangtherapie produceren. De in 1999 uitgegeven brochure van de WHO/TFI met als titel"Leave the pack behind" maakt niet alleen reclame voor de producten van de sponsors, maar geeft ook een verkeerde voorstelling van zaken. In dit verband heeft het TFI "zware medicijnen" die gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn, voorgesteld als onschuldig (b.v. producten van de sponsors zijn ook bij zware hartkwalen en zwangerschap te gebruiken, dit wordt in serieuze richtlijnen afgeraden.) enz. De sluikreclame loopt als een rode draad door de WHO/TFI verklaringen: mevr Dr. Brundtland, de directeur-generaal van de WHO, heeft zelf een grote invloed op het medicijntoelatingsbeleid genomen. Met de intensiteit waarmee die mevr.Dr. Brundtland zich voor de producten van de sponsoren inzet, heeft ze vaak de drempel van het betamelijke overtreden.

De "Public Hearing" in Geneve (oktober 2000) om tot een "Rahmenvereinbarung zur tabakkontrol (raamovereenkomst tot tabaksbeheersing)" te komen was voor de WHO/TFI praktisch een fiasco. Het is, zelfs onder grote druk van de WHO/TFI en hun "Vorfeldorganisationen (organisaties die eugenlijk niets meer dan marionetten zijn)", niet één keer gelukt, alle leden van de "Framework Convention Alliance" tot een eenheid te krijgen. En toch vierde de WHO/TFI enkele uren na afloop van de vergadering het als een overweldigend succes. De indruk van een overweldigende eenheid onderbouwde de WHO/TFI bij de presentatie van de bijdragen door kunstgrepen, b.v het buitenwerking stellen van regels en criteria, vervalsen van documenten, dubbele weergaven. Ontvangststempels werden van brieven verwijderd (doel: doen voorkomen dat duidelijk werd dat het een dag na de inzendtermijn aangekomen was.). Gebleken is dat vaak voorgekomen is dat een individuele bijdrage van een organisatie wel 2,3 …… tot wel 17 keer werd gekopieerd en dan golden de kopieën als zelfstandige bijdragen. Dit alles is op de cd tot in detail na te gaan. Verder zijn daar "verborgen informatie" met bewijsstukken gestaafd (volledig overzicht in tabel 1; op de cd: ordner tabellen.) dit zijn normaal niet zichtbare elementen van de brontekst, die opheldering geven over de werkelijke schrijvers en bedrijven en veel meer.

Maar ik heb het hier niet bij gelaten, en ieder onderdeel is te gebruiken bij meerdere onderwerpen, dat het specifiek gerangschikt is in de samenhangende beschrijving als ook de originele documenten zijn. Met een op de cd geïnstalleerde tekstverwerkingsprogramma kan alle informatie snel gevonden worden.

De tabakspolitiek van de WHO. In de Pressemappe (S. 11-13 ) vindt u mijn slotopmerkingen op de op de cd over de aanwezige studie. Ik heb de overtuiging nu, dat het de betrokken ambtenaren van de WHO/TFI niet echt gaat om de roker te helpen, maar vechten tegen de roker en het om "Tabakscontrole" gaat: indicatie daarvoor heb ik in de aangegeven plaats benoemd.

Inmiddels heb ik meer onderzoek verricht, wat mijn bewering dat het hier om schandalige fraude gaat, onderbouwt.

Het "Gegoochel van directeur-generaal Dr. Brundtland met de overledenen"

De directeur-generaal noemt regelmatig 4 miljoen rokersdoden per jaar, 10 miljoen in 2020 of in 2025 of in 2030. Een keer maakte ze een uitzondering. Voor diplomaten uit de 3e Wereld verminderde ze de cijfers met 1 miljoen, om ze vervolgens bij de volgende gelegenheid weer met 4 tot 10 miljoen te verhogen. Over het gegeven dat 70 % van die doden in de derde wereld te verwachten is, daarover rept mevr.Brundtland tegenover deze diplomaten, dus de direct betrokkenen, met geen woord.

Geen enkel WHO/TFI gegeven met betrekking tot rokersziekten en -sterftecijfers berust op feiten, die te controleren zijn, en met elkaar in verband staan, ofwel: objectieve elementen.

Vast te stellen is, dat de WHO/TFI stereotype stukken tekst en cijfers in een kringloop laat rond bewegen. Het is niemand bij de WHO/TFI opgevallen, dat deze grondslagen in tegenspraak zijn met hetgeen door de WHO zelf vastgesteld en gepubliceerd is.

WHO/TFI verklaart:

  1. "70% van de "rokersdoden" overlijdt in de "ontwikkelingslanden". 2/3 van de slachtoffers overlijdt zelfs op "middelbare leeftijd" van 35-69 jaar.
  2. In dezelfde tijd staat in de officiële WHO mortaliteitsstatistiek (gepubliceerd in

"World Health Report 2000) : In de "ontwikkelingslanden" bereikt een man en zelfs zelden een vrouw de leeftijd van 69 jaar; deze mensen sterven al jaren of tientallen jaren eerder.

Verdere tegenspraken van de WHO/TFI zijn:

1 Aantallen van de rokersdoden.

Volgens de WHO/TFI worden in deze eeuw enige duizend miljoen doden, honderd miljoen doden, 500 miljoen doden, 1 miljard doden door roken veroorzaakt.

2 Het aandeel van de rokersdoden op de wereldbevolking.

Volgens de WHO/TFO sterft aan roken: iedereen die rookt, of iedere 2e, iedere 3e, iedere 4e. Diverse aantallen zijn zelfs in een tekst terug te vinden. In het eerste gedeelte sterft iedere 2e roker, in het 4e gedeelte is het nu iedere 4e roker.

Als schandalige fraude bestempelde ik de door de WHO/TFI naar voren gebrachte wirwar en chaos van feiten, maar nog erger vind ik het dat de WHO het ogenschijnlijk niet eenmaal overwogen heeft epidemiologische onderzoeken te raadplegen om gegevens over schade door roken in te winnen. Bijzonder grievend is dit, terwijl de WHO met de ICD (International Classification of Diseases") een daarvoor geëigend instrument bezit. De interesse van de WHO/TFI met betrekking tot het verzamelen van gegevens is gering of bestaat zelfs niet.

Van een lage dunk getuigen zij naar mijn mening in de Reactionen von WHO/TFI op mijn artikel "Mit Tricks zum Ziel" in het "Deutschen Arzteblatt". Zij zijn erop gefocust om vòòr alles de feiten te verdoezelen. Alle aan mij gerichte reacties bevatten herhalingen van objectief gezien foute beweringen, beledigingen, met nadruk op hun onfeilbaarheid en met een duidelijke poging om mij in diskrediet te brengen.

Dr. Yach, de Executive Director van de WHO/TFI, heeft de sponsors geïnformeerd en veranderingen afgesproken. Op verzoek van Dr. Yach schreef b.v. de "American Public Health Association" ("APHO") een bezwaarschrift aan de president van de Bundesärztekammer (uittreksel gepubliceerd in "Deutschen Arzteblatt" am 20-4-2001".) De APHO "corrigeerde" de brief enigszins, wat in de brief helemaal niet genoemd is en publiceerde een objectief foute opgave over hun eigen rol. Dr Yach zelf stuurde het "Deutsches Ärzteblatt" een "Richtigstellung" (gepubliceerd op 2-2-2001). Ook dit schrijven heeft o.a. objectief foute voorstellingen.


Alle informatie is door het bureau samengebracht en toegankelijk gemaakt via een CD die op de site van het bureau te bestellen is.


 

Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

WHO English | Childhood exposure | TFI